Διακοπή ρεύματος την ερχόμενη βδομάδα. Δείτε περιοχές!

Ειδοποιούνται οι καταναλωτές ΔΕΔΔΗΕ των παρακάτω περιοχών ότι για να εκτελεσθούν απαραίτητες τεχνικέςεργασίες του ΔΕΔΔΗΕ θα γίνει διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος ως εξής:

ΔΕΥΤΕΡΑ21/02/2022

  1. Από ώρα 08:00-12:00Στο χωριόΟιχαλία πίσω από Δ.Α.Κ.Α.Ρ. προς Οιχαλία.

ΤΡΙΤΗ22/02/2022

  1. Από ώρα08:00-14:00Στα Τρίκαλα στο Κηπάκι Σαραγιών και απέναντι από τις γραμμές του τραίνου. 

ΤΕΤΑΡΤΗ 23/2/2022

  1. Από ώρα 09:00-12:00Στα χωριά Ρόγγια και Διπόταμο,τα αρδευτικά Φ/Β, βιοτεχνίες, Βιομηχανίες της περιοχής.

Αν οι εργασίες τελειώσουν νωρίτερα, το ρεύμα θα ξαναδοθεί πριναπό το χρόνο  λήξης της διακοπής που αναφέρεται πιο πάνω. Γι’ αυτό το λόγο οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και τα δίκτυα του ΔΕΔΔΗΕ θα πρέπει να θεωρούνται ότι έχουν συνέχεια ρεύμα. Έτσι, για λόγους ασφαλείας απαγορεύεται η προσέγγιση σε αγωγούς ή άλλα στοιχεία του δικτύου ακόμα και αν βρίσκονται καταγής, γιατί υπάρχει κίνδυνος ατυχήματος. Επίσης όσοι έχουν ηλεκτρικούς κινητήρες πρέπει μετά τη διακοπή να τους ελέγξουν αν περιστρέφονται όπως πριν.