Διακοπή ρεύματος την Δευτέρα σε χωριά των Τρικάλων

Ειδοποιούνται οι καταναλωτές ΔΕΔΔΗΕ των παρακάτω περιοχών ότι για να εκτελεσθούν απαραίτητες τεχνικές εργασίες του ΔΕΔΔΗΕ θα γίνει διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος ως εξής

ΔΕΥΤΕΡΑ 01/11/2021

  • Από ώρα 08:00-11:00 Στα χωριά: Φανερωμένη ανατολικό τμήμα, Γλίνος, Νομή, τα αρδευτικά, βιοτεχνίες, βιομηχανίες Φ/Βτων παραπάνω περιοχών,το νότιο τμήμα του Κλοκωτού, Λόγγος μόνο αρδευτικά, Γεωργανάδες αρδευτικά και Φ/Β προς Μπάκου.
  • Από ώρα 08:00-14:00 Στη Φανερωμένη μόνοτα αρδευτικά, Φ/Β, βιοτεχνίες, από Φανερωμένη για Γλίνος αριστερά και δεξιά του δρόμου. 

Αν οι εργασίες τελειώσουν νωρίτερα, το ρεύμα θα ξαναδοθεί πριν από το χρόνο  λήξης της διακοπής που αναφέρεται πιο πάνω. Γι’ αυτό το λόγο οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και τα δίκτυα του ΔΕΔΔΗΕ θα πρέπει να θεωρούνται ότι έχουν συνέχεια ρεύμα. Έτσι, για λόγους ασφαλείας απαγορεύεται η προσέγγιση σε αγωγούς ή άλλα στοιχεία του δικτύου ακόμα και αν βρίσκονται καταγής, γιατί υπάρχει κίνδυνος ατυχήματος. Επίσης όσοι έχουν ηλεκτρικούς κινητήρες πρέπει μετά τη διακοπή να τους ελέγξουν αν περιστρέφονται όπως πριν.