Διακοπή ρεύματος την Δευτέρα και Τετάρτη σε περιοχές των Τρικάλων

Ειδοποιούνται οι καταναλωτές ΔΕΔΔΗΕ των παρακάτω περιοχών ότι για να εκτελεσθούν απαραίτητες τεχνικές εργασίες του ΔΕΔΔΗΕ θα γίνει διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος ως εξής:

ΔΕΥΤΕΡΑ 10/01/2022

  1. Από ώρα 09:00-12:00από εκκοκκιστήριο βάμβακος ΔΑΚΑΡ έως Ζάρκο αριστερά και δεξιά της Ε.Ο.. Το χωριό Κεραμίδι, αρδευτικά Κλοκωτού, Φαρκαδόνας. Ζάρκου, Φ/Β, βιοτεχνίες, βιομηχανίες της περιοχής.
  2. Από ώρα 11:00-12:00στηΦαρκαδόνα και στις οδούς: Βενιζέλου, Κολοκοτρώνη και Προφήτη Ηλία.

ΤΕΤΑΡΤΗ 12/01/2022

  1. Από ώρα 08:00-15:00 στην Οιχαλία,από το ύψος της γέφυρας νέας Ε.Ο. προς Οιχαλία αριστερά και δεξιά, το χωριό Οιχαλία, τα αρδευτικά, Φ/Β, βιοτεχνίες, βιομηχανίες της περιοχής.

Αν οι εργασίες τελειώσουν νωρίτερα, το ρεύμα θα ξαναδοθεί πριναπό το χρόνο  λήξης της διακοπής που αναφέρεται πιο πάνω. Γι’ αυτό το λόγο οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και τα δίκτυα του ΔΕΔΔΗΕ θα πρέπει να θεωρούνται ότι έχουν συνέχεια ρεύμα. Έτσι, για λόγους ασφαλείας απαγορεύεται η προσέγγιση σε αγωγούς ή άλλα στοιχεία του δικτύου ακόμα και αν βρίσκονται καταγής, γιατί υπάρχει κίνδυνος ατυχήματος. Επίσης όσοι έχουν ηλεκτρικούς κινητήρες πρέπει μετά τη διακοπή να τους ελέγξουν αν περιστρέφονται όπως πριν.