Διακοπές ρεύματος Πέμπτη και Παρασκευή. Δείτε περιοχές

Ειδοποιούνται οι καταναλωτές ΔΕΔΔΗΕ των παρακάτω περιοχών ότι για να εκτελεσθούν απαραίτητες τεχνικέςεργασίες του ΔΕΔΔΗΕ θα γίνει διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος ως εξής:

ΠΕΜΠΤΗ20/01/022

  1. Από ώρα 08:00-11:00 Στα χωριά: Ταξιάρχες και Μεγαλοχώρι από το ύψος της ΒΙΟΣΕΡ προς Μεγαλοχώρι αριστερά της εθνικής οδού έως πριν Μεγαλοχώρι, αρδευτικά, Φ/Β, βιοτεχνίες, βιομηχανίες των παραπάνω περιοχών.
  2. Από ώρα 12:00-14:00Στα Τρίκαλα και στις οδούς Σολωμού από Κονδύλη έως Ματαραγκιώτου, Κουμουνδούρου αριθ. 10, 12 και 5, 7, Βλαχάβα 27, και Τιουσών 5 και 7.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ21/01/2022

  1. Από ώρα 08:00-16:00 στα χωριά Ρόγγιακαι Διπόταμοτα αρδευτικά, Φ/Β, βιοτεχνίες, βιομηχανίες των παραπάνω περιοχών.
  2. Από ώρα 12:00-15:00στους Αγίους Αποστόλους από περιφερειακή οδό, το χωριό,τα αρδευτικά, Φ/Β, βιοτεχνίες, βιομηχανίες τηςπαραπάνω περιοχής.

Αν οι εργασίες τελειώσουν νωρίτερα, το ρεύμα θα ξαναδοθεί πριναπό το χρόνο  λήξης της διακοπής που αναφέρεται πιο πάνω. Γι’ αυτό το λόγο οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και τα δίκτυα του ΔΕΔΔΗΕ θα πρέπει να θεωρούνται ότι έχουν συνέχεια ρεύμα. Έτσι, για λόγους ασφαλείας απαγορεύεται η προσέγγιση σε αγωγούς ή άλλα στοιχεία του δικτύου ακόμα και αν βρίσκονται καταγής, γιατί υπάρχει κίνδυνος ατυχήματος. Επίσης όσοι έχουν ηλεκτρικούς κινητήρες πρέπει μετά τη διακοπή να τους ελέγξουν αν περιστρέφονται όπως πριν.