Διαδικτυακό σεμινάριο από τον ΣΘΕΒ σε συνεργασία με την Deloitte Academy

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για στελέχη επιχειρήσεων

Ο ΣΘΕΒ σε συνεργασία με την Deloitte Academyπραγματοποίησεδιαδικτυακό σεμινάριο την Τετάρτη 23 &Πέμπτη 24 Ιουνίουμε θέμα:«Ενδοομιλική τιμολόγηση».

Το σεμινάριο ενδοομιλικήςτιμολόγησης είχε ως στόχο την ανάπτυξη της θεμελιώδους γνώσης των επαγγελματιών λογιστικής, οικονομικών σχετικά με τις βασικές αρχές της ενδοομιλικής τιμολόγησης.

Πιο συγκεκριμένα, οι εισηγητέςτου σεμιναρίου κ. Νικολέττα Κωνσταντοπούλου, TaxManager, TransferPricing,στέλεχος της Deloitteκαι κ.  Ηλίας Παρασκευόπουλος, TaxManager, TransferPricingεπίσης στέλεχος της Deloitteαναφέρθηκανστις βασικές αρχές της ενδοομιλικής τιμολόγησης, στο ελληνικό νομοθετικό πλαίσιο περί ενδοομιλικών συναλλαγών, στις μεθόδους τεκμηρίωσης και τον τρόπο εφαρμογής τους και παρουσίασαν πρακτικά παραδείγματα.

Το σεμινάριο παρακολούθησαν διευθυντές λογιστηρίων αλλά και στελέχητων επιχειρήσεων που ενδιαφέρονταν να αποκτήσουν βασικές γνώσεις πάνω σε έννοιες και προσεγγίσεις της ενδοομιλικής τιμολόγησης.

Ο ΣΘΕΒ και η DeloitteAcademyέχουν προγραμματίσει σειρά εξειδικευμένων σεμιναρίων προσαρμοσμένα στις ανάγκες των επιχειρήσεων.