ΔΕΥΑ Τρικάλων: Νέες προσλήψεις για 9 θέσεις – Οι ειδικότητες

 Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Τρικάλων ανακοίνωσε νέες προσλήψεις προσωπικού για την κάλυψη εννέα θέσεων.

Οι θέσεις εργασίας αφορούν υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, χειριστές μηχανημάτων έργου και οδηγό. Οι προσλήψεις θα πραγματοποιηθούν με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 9 άτομα για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Τρικάλων, που εδρεύει στα Τρίκαλα της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων.

Οι θέσεις εργασίας στη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Τρικάλων

  1. ΔΕ Υδραυλικών (3 θέσεις)
  2. ΔΕ Ηλεκτρολόγων (2 θέσεις)
  3. ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου (3 θέσεις)
  4. ΔΕ Οδηγών (1 θέση) 

Η υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, «ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ  2 ΔΕ/ΥΕ» και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

  • Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης του Δήμου Τρικκαίων με δ.τ. «Δ.Ε.Υ.Α. Τρικάλων», Ασκληπιού 35, Τ.Κ. 42100, Τρίκαλα, υπόψη κου Σωτήρη Απόχα (τηλ. επικοινωνίας: 2431076711-12-13).

Διαβάστε ολόκληρη την προκήρυξη των θέσεων, ΕΔΩ.

 

proson.gr