Δειγματική διδασκαλία Ευθυμίου Κουφογιάννη στο 4ο Πειραματικό Λύκειο Τρικάλων

Την Τετάρτη 10 Νοεμβρίου στο εργαστήρι της Πληροφορικής του 4ου Πειραματικού Λυκείου Τρικάλων «Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης πραγματοποιήθηκε από τον φιλόλογο του σχολείου κ. Κουφογιάννη Ευθύμιοδειγματική διδασκαλία στο πλαίσιο του μαθήματος της νεοελληνικής λογοτεχνίας της Α’ Λυκείου με θέμα «Διδάσκοντας την Ιθάκη του Κ.Π. Καβάφη με τη χρήση ΤΠΕ και βιωματικών τεχνικών».

Η διδακτική πρόταση προσπάθησε να παρουσιάσει ένα καινοτόμο μοντέλο διδασκαλίας ενός πολύ σημαντικού ποιήματος του κορυφαίου Έλληνα ποιητή με τη συνδρομή των ΤΠΕ, οπτικοακουστικού υλικού και βιωματικών τεχνικών και βασισμένη σε σύγχρονες θεωρίες μάθησης.

Ενώπιον της Συντονίστριας Εκπαιδευτικού Έργου Φιλολόγων του ΠΕΚΕΣ Θεσσαλίαςκ. Φούντα Αγγελικήςκαι των φιλολόγων του σχολείου κ.κ. ΒάγγουΕυφρ., ΓκουγκουστάμουΣπ., Μπαλαμώτη Ελ., Παπαδημητρίου Αθ. και Ψιλούτσικου Μ. και με διδακτικά εργαλεία την έρευνα, την παρατήρηση, τις ομάδες εργασίας, τη δραματοποίηση, τη δημιουργική γραφή, τη μέθοδο DeBono αλλά και τη χρήση των ΤΠΕ, οι μαθητές του 3ου τμήματος της Α΄ Λυκείου ενεπλάκησαν σε μια διδακτική διαδικασία πολυφωνική, με ποικιλία και εκπλήξεις.Πιο συγκεκριμένα οι ομάδες εργασίας δραματοποίησαν στίχους της Ιθάκης, συνέγραψαν μια παραλλαγή του ποιήματος με διαφορετική πλοκή και διαφορετικό τέλος, ερεύνησαν το ποιητικό έργο του Καβάφη και την παγκόσμια απήχησή του, ανέδειξαν τη γλωσσική ιδιομορφία του ποιητή, αποκρυπτογράφησαν τα ιστορικά σύμβολα και όχι μόνο.Ο τρόπος προσέγγισης του ποιήματος είχε ως στόχο ναεμπλέξει τους μαθητές στη διδακτική διαδικασία, να τους ενεργοποιήσει και να τους δώσει τη δυνατότητα να προσεγγίσουν πολύπλευρα ένα λογοτεχνικό κείμενο. Γενικά, οι στόχοι που τέθηκαν εξαρχής ικανοποιήθηκαν σε γενικές γραμμές και αυτό φάνηκε από τα φύλλα αξιολόγησης του σεναρίου που συμπλήρωσαν οι μαθητές στο τέλος της διαδικασίας.