ΔΕΗ: Σε διαπραγματεύσεις με την Enel για τις δραστηριότητες στη Ρουμανία

Σε  αποκλειστικές διαπραγματεύσεις με την Enel εισέρχεται η ΔΕΗ για την απόκτηση όλων των δραστηριοτήτων της στη Ρουμανία.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΔΕΗ, υπεγράφη σύμβαση αποκλειστικότητας με την Enel για την πιθανή απόκτηση όλων των συμμετοχών του Ομίλου Enel στην Ρουμανία.

Όπως αναφέρεται  κατά τη διάρκεια της περιόδου αποκλειστικών διαπραγματεύσεων, μέχρι το τέλος του Ιανουαρίου 2023, τα μέρη θα διαπραγματευθούν τα έγγραφα της συναλλαγής και η ΔΕΗ θα διεξάγει τον απαιτούμενο έλεγχο (due diligence) σε σχέση με τα Target Assets, και με την ολοκλήρωση του ελέγχου, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ θα καθορίσει αν η ΔΕΗ θα υποβάλει δεσμευτική  προσφορά προς την Enel.

Τα μέρη θα ενημερώσουν την επενδυτική κοινότητα σε περίπτωση που εισέλθουν σε δεσμευτική συμφωνία για την συναλλαγή.