«Δαγκωτό» από το Ντίνο Μπάρδα

Για το νέο Προεδρείο του Περιφερειακού Συμβουλίου, κλήθηκε να ψηφίσει ο Περιφερειακός Σύμβουλος Ντίνος Μπάρδας, στην πρώτη συνεδρίαση του οργάνου, που συγκλήθηκε γι’ αυτό τον λόγο.

Η ψήφος βέβαια μπορεί να είναι κρυφή, αλλά ο Ντίνος Μπάρδας δεν ξέφυγε από την γραμμή της πλειοψηφίας του Περιφερειακού Συμβουλίου, για την εκλογή στην θέση του Προέδρου του Βασίλη Πινακά.

Άλλωστε, αν είναι κάτι που διακρίνει τον Ντίνο Μπάρδα όλα αυτά τα χρόνια που ασχολείται με τα κοινά, είναι η συνέπεια και η συμπόρευση λόγων και πράξεων!