Δ.Δ.Ε Τρικάλων-Γραμμή Ψυχολογικής Υποστήριξης Υποψηφίων Πανελλαδικών Εξετάσεων

Σε ανακοίνωση της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  αναφέρεται:

“Σας ενημερώνουμε ότι στη Δ.Δ.Ε. Τρικάλων λειτουργεί η Γραμμή Ψυχολογικής Υποστήριξης Υποψηφίων Πανελλαδικών Εξετάσεων από 15/6/2020 έως 26/6/2020 από τις 8.30 π.μ. έως τις 1.30 μ.μ. Στη γραμμή μπορούν να απευθύνονται οι υποψήφιοι και οι κηδεμόνες τους”.

Η Διευθύντρια Δ.Ε. Τρικάλων

Βασιλική Κάκλα