Χρήστος Τρικάλης και Ελένη-Μαρίνα Ξυνοπούλου oι νέοι Διευθυντές Εκπαίδευσης

Σύμφωνα με την απόφαση στις διευθύνσεις α/βαθμιας και β/βαθμιας Τρικάλων τοποθετούνται οι κ.κ. Χρήστος Τρικάλης και Ελένη-Μαρίνα Ξυνοπούλου αντίστοιχα.

Η αντικατάσταση των μέχρι τώρα υπηρετούντων Διευθυντών Εκπαίδευσης κρίθηκε αναγκαία, καθώς η θητεία τους έχει λήξει από τις 31/7/2018, ο νόμος βάσει του οποίου έχουν επιλεγεί έχει κριθεί αντισυνταγματικός και οι τοποθετήσεις ορισμένων εξ αυτών έχουν ήδη ακυρωθεί.

 

Οι προσωρινοί Διευθυντές Εκπαίδευσης τοποθετούνται για ένα μεταβατικό διάστημα μέχρι να θεσπισθεί και να ολοκληρωθεί η προγραμματισμένη αναδιοργάνωση των δομών της εκπαίδευσης.