Χρήστος Μαγκούφης: Εγώ αρνούμαι να δώσω ψήφο στην παρούσα Σύμβαση

magkoufis_news

 

 

Επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Οικονομικών «Κύρωση του Πρωτοκόλλου μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας το οποίο τροποποιεί τη Σύμβαση μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας αναφορικά με τους φόρους εισοδήματος και το Πρωτόκολλο που υπεγράφησαν στη Βέρνη στις 16 Ιουνίου 1983»

 

Πρώτη ομιλία:

Αναμένω με ενδιαφέρον τις απαντήσεις, τις οποίες θα δώσει ο παριστάμενος Υπουργός. Έχουν κατατεθεί διάφορα ζητήματα εδώ, για τα οποία εκτιμώ ότι η Κυβέρνηση πρέπει να δώσει απαντήσεις. Θεωρώ ότι αυτή η συμφωνία, που ήρθε στη Βουλή προς κύρωση, έχει και θετικά και αρνητικά. Ναι μεν, στο άρθρο 6 υπάρχει το θετικό ζήτημα, ως προς την αναγκαιότητα ανταλλαγής πληροφοριών, αλλά και αυτό το άρθρο 6 έχει ένα αρνητικό. Θα περίμενα να υπήρχε άμεση ενημέρωση της Βουλής, για να υπάρχει έτσι κατοχύρωση και στις τρεις εξουσίες. Έχει τη δυνατότητα η εκτελεστική εξουσία, η δικαστική, αλλά η νομοθετική δεν έχει. Εκτιμώ ότι πρέπει να διασφαλίζεται πρωτίστως η ενημέρωση του Σώματος της Βουλής των Ελλήνων. Είναι κυρίαρχο αυτό το ζήτημα, δεν υπάρχει στη συμφωνία και υπ’ αυτή την έννοια είναι ελλιπές αυτό το άρθρο.

Ως προς τα άλλα, τίθεται το ζήτημα ότι με αυτή τη συμφωνία πάμε να τροποποιήσουμε μια παλιότερη σύμβαση, προκειμένου να γίνει αποφυγή της διπλής φορολογίας. Υπήρχε και στην πρότερη σύμβαση, θα υπάρχει και σ’ αυτήν. Εδώ όμως, αλλάζουν οι όροι, αλλάζουν τα ποσοστά φορολόγησης. Δηλαδή, ενώ θα έπρεπε να μιλάμε για τους κανόνες στην λογική αποφυγής της διπλής φορολογίας μεταξύ των κρατών, εδώ τίθεται και αλλαγή των φορολογικών συντελεστών. Όπως ήδη αναφέρθηκε, έχουμε αλλαγή στην φορολόγηση από 35% στο 5% για τις εταιρείες και στο 15% για τα φυσικά πρόσωπα. Έχουμε, δηλαδή, ένα μέγεθος φορολόγησης πολύ μικρότερο από ότι ισχύει για την ελληνική πολιτεία. Άρα, αυτό και μόνο το γεγονός δημιουργεί την τάση να κάνουν τα κόλπα τους οι πολυεθνικές εταιρείες μαζί με τις θυγατρικές που έχουν εδώ και να στέλνουν το χρήμα έξω, το οποίο θα φορολογείται με πολύ μικρότερο τίμημα.

Όσον αφορά την φορολογία των τόκων, έχουμε τη μείωση από το 10% στο 7%. Εγώ αυτά τα θεωρώ αρνητική εξέλιξη, κύριε Υπουργέ. Νομίζω ότι πρέπει να το ξαναδούμε το θέμα και να ρυθμιστούν σε θετικότερη κατεύθυνση. Υπό αυτήν την έννοια, περιμένω πρώτα τις απαντήσεις σας και στη συνέχεια θα αποφασίσω αν και κατά πόσον θα ψηφίσω αυτή την σύμβαση ή όχι. Διατηρώ τις επιφυλάξεις μου και μετά θα διατυπώσω την άποψή μου, εάν θα ψηφίσω ή όχι.

Δευτερολογία:

Εγώ δεν ψηφίζω την κύρωση της Σύμβασης και θέλω να αιτιολογήσω την ψήφο μου, διότι, ενώ εκτιμώ όλη αυτήν την φιλότιμη προσπάθεια που έκανε ο αξιότιμος κ. Υπουργός και συμφωνώ ότι είναι ένας πολύ καλός πατριώτης – έτσι βλέπω εγώ στο πρόσωπο του Υπουργού τη δική του προσωπικότητα – υπάρχουν, όμως, ζητήματα τα οποία κάποτε εδώ, σε αυτό το Κοινοβούλιο, πρέπει να τα πούμε με το όνομά τους. Διότι είχαμε εθιστεί στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, κυρία Πρόεδρε, να ψηφίζουμε διαρκώς αυτές συμβάσεις όπως έρχονταν, σε μια λογική ότι αυτές οι συμβάσεις πλέον αποτελούσαν ένα κεκτημένο και θα έπρεπε, υπό αυτήν την έννοια, να ψηφίζουμε διαρκώς. Αυτό μας οδήγησε σε μια νομοθετική «κατρακύλα», την οποία την πληρώνουμε. Πολλές φορές, οι διάφορες οδηγίες της Ε.Ε. ψηφίστηκαν εδώ από συναδέλφους αυτής Επιτροπής, που οδήγησαν σε αρνητική εξέλιξη και την πορεία της οικονομίας στον τόπο μας και την πορεία της κατάστασης της λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης στον τόπο μας και πολλά άλλα πράγματα.

Θέλω να αναφέρω, για παράδειγμα, τις διάφορες ανεξάρτητες αρχές, οι οποίες, σε μια κατεύθυνση, μπορούμε να πούμε ότι λειτουργούν θετικά. Υπάρχει, όμως, η άλλη πλευρά του νομίσματος, η αρνητική πλευρά. Υπό αυτή την έννοια, λοιπόν, έχουμε την επιφατική λειτουργία αυτών των λεγόμενων τάχα ανεξάρτητων αρχών, απέναντι στο οποίο ζήτημα το Ελληνικό Κοινοβούλιο πρέπει να αναθεωρήσει τις απόψεις του, να πάρει καινούργιες αποφάσεις, να ανατρέψει τα δεδομένα της λειτουργίας αυτών των επιτροπών, να προσδιορίσει το ακριβέστατο αντικείμενο των θεμάτων για το ποια, λόγου χάριν, είναι και ποια δεν είναι προσωπικά δεδομένα, διότι αρκετοί έχουν τα προσωπικά δεδομένα πολλών Ελλήνων πολιτών και τα δικά μου, για παράδειγμα, και τα βγάζουν όποτε θέλουν και όπου αυτοί θέλουν σε εφημερίδες, στο διαδίκτυο και παντού. Αλλά από αυτούς που δεν έχουν τα προσωπικά δεδομένα ή δεν τολμούν να τα αξιοποιήσουν, είναι από τους οικονομικά ισχυρούς.

Αυτήν, λοιπόν την αλήθεια καταθέτω σήμερα εδώ και καταλήγω ότι εγώ αρνούμαι να δώσω ψήφο στην παρούσα Σύμβαση, διότι θεωρώ ότι πρέπει να συμπληρωθεί και, όπως γνωρίζει η εκτελεστική εξουσία, έχει το δικαίωμα να γνωρίζει και η Βουλή των Ελλήνων. Βέβαια, δεν συμφωνώ η φορολόγηση επί των τόκων και γενικότερα τα μεγέθη της φορολόγησης να είναι πολύ μικρότερα από ό,τι ισχύουν για όλους τους Έλληνες πολίτες και για την επίσημη Ελληνική Πολιτεία.