Χρίστος Λιάπης: Μέλημά μας η ασφάλεια των εργαζομένων για τη συνέχιση της υψηλής μας αποστολής

Εμβολιάστηκε, μαζί με την πρώτη ομάδα των εργαζομένων στις Δομές του ΚΕΘΕΑ στην Αθήνα, ο Πρόεδρος του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων, Χρίστος Λιάπης. Ο εμβολιασμός των εργαζομένων έχει προγραμματισθεί́ για τις 12 και 13 Ιανουαρίου, στο Εμβολιαστικό́ Κέντρου του Νοσοκομείου ΚΑΤ.

Ο Δρ. Λιάπης δήλωσε σχετικώς: «Με τις εξαρτήσεις να λαμβάνουν οδυνηρές διαστάσεις μέσα στην Πανδημία, προτεραιότητά μας είναι η προστασία από την COVID-19 των εργαζομένων μας που προσφέρουν σημαντικό́ έργο στο κρίσιμο για την κοινωνική́ συνοχή́ πεδίο της απεξάρτησης. Είναι η ώρα της κοινωνικής και ατομικής ευθύνης και της αλληλεγγύης, ώστε να συνεχίσουμε απρόσκοπτα την επιτέλεση της υψηλής αποστολής που φέρνει καθημερινά́ εις πέρας το ΚΕΘΕΑ».