Χρήση ΣμηΕΑ (Drones) σε ψεκασμούς με φυτοπροστατευτικά προϊόντα

Μετά από ερώτηση προέδρων των μελισσοκομικών συλλόγων του Νομού μας, σχετικά με τη χρήση ΣμηΕΑ (Συστήματα μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών – Drones) για ψεκασμούς με φυτοπροστατευτικά προϊόντα σε καλλιέργειες, ενημερώνουμε ότι:
Απαγορεύεται ρητά ο ψεκασμός φυτοπροστατευτικών προϊόντων με ΣμηΕΑ, βάση του Ν.4036/2012 άρθρα 23 και 39. Μοναδική εξαίρεση αποτελούν οι αεροψεκασμοί για λόγους δημόσιας υγείας (π.χ. καταπολέμηση κουνουπιών).

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή απορία, οι παραγωγοί και οι μελισσοκόμοι μπορούν να απευθύνονται στην Υπηρεσία μας στα τηλέφωνα 24313-51603 24313- 51604.

 

Ο Δ/ΝΤΗΣ

ΕΜΜΑΝ. ΓΟΥΓΟΥΛΑΚΗΣ