Χρηματοδοτούμενο ευρωπαϊκό έργο του ΣΘΕΒ για την κινητικότητα των εργαζομένων στην Ε.Ε.

 Ο Σύνδεσμος Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών συμμετέχει στο ευρωπαϊκό χρηματοδοτούμενο έργο Mobilise SME (Business Exchange and MobilityProgramme for SMEs) που ξεκίνησε επίσημα με διάρκεια 2 έτη (2020 – 2022) και αφορά την κινητικότητα του προσωπικού που απασχολούνται σε ΜΜΕ της Ε.Ε.

Στην κοινοπραξία συμμετέχει ως εταίρος του έργου και ο ΣΘΕΒ μαζί με 11 άλλους οργανισμούς-φορείς από όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επιλέξιμεςγια τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα, με βάση γεωγραφικά κριτήρια, είναι οι ΜΜΕ που είναι νομικά εγγεγραμμένες στις ακόλουθες χώρες:

  • Κράτη μέλη της ΕΕ
  • Ισλανδία και Νορβηγία σύμφωνα με τη συμφωνία ΕΟΧ
  • Αλβανία, Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας, Μαυροβούνιο, Σερβία και Τουρκία

Ο γενικός στόχος του προγράμματος είναι να υποστηρίξει τις μετακινήσεις και τις ανταλλαγές υπαλλήλων, διευθυντών ή/ και (συν) ιδιοκτητών Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) σε άλλη επιχείρηση στις προαναφερόμενες χώρες.

Οι μετακινήσεις αυτές έχουν ως στόχοτηνανάπτυξη ικανοτήτων και δεξιοτήτωντου προσωπικού της επιχείρησης, τη βελτίωση της παραγωγικότητάς τηςαλλά και την ενίσχυση και ανάπτυξη δεσμών με τους ευρωπαίους εταίρους αυξάνοντας έτσι τις επιχειρηματικές ευκαιρίες διεθνώς.

 Τα κύρια χαρακτηριστικά του έργουMobiliseSME είναι ότι επιτρέπει σε εταιρείες με προηγούμενες συμφωνίες ή συνεργασίες να συμμετέχουν ενώ δεν υπάρχουν προθεσμίες για συμμετοχήκαθώς εκτελείται συνεχώς μέχρι τα μέσα του 2022. Επιπλέον,  η ελάχιστη περίοδος κινητικότητας είναι ένας μήνας με μέγιστη περίοδο τους έξι μήνες. Τέλος, το προσωπικό εξακολουθεί να απασχολείται στην εταιρεία αποστολής κατά τη διάρκεια της περιόδου κινητικότητας ενώ η κινητικότητα συγχρηματοδοτείται εν μέρει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το έργο.

 Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τα γραφεία του ΣΘΕΒ, αρμόδια κ. Ελένη Ευαγγελοπούλουτηλ: 2410555507 &email: education@sthev.gr ή να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του έργου https://mobilise-sme.eu/.