Τα ίδια και τα ίδια!!!

Εκταμίευση χρημάτων μόνο αν οι θεσμοί ( τρόικα) δώσουν πράσινο φως και η Ελληνική κυβέρνηση παίρνει ότι μέτρο θέλει [...]

Παντού προχειρότητα…

Οι πολλές –τελευταίες ελπίζουμε- βροχές ανέδειξαν κι άλλο ένα μεγάλο πρόβλημα! Χωριά χτισμένα επάνω σε σαθρά εδάφη [...]