Συνδικάλες…

Ο κ. Νίκος Φωτόπουλος εμφανίστηκε χθες με το ίδιο οργισμένο στυλ που υιοθετεί τον τελευταίο χρόνο. Δεν απορώ πώς [...]

Καπούτ

ΣτέλλαΠριόβολου Καπούτ είναι λέξη γερμανική, που σημαίνει «κατεστραμμένος, τελειωμένος», και αποτελεί παράλληλα τον [...]