«Μπλόκο» στην έκδοση νέων συντάξεων από 1ης Ιανουαρίου 2015

syntaxi 45

«Μπλόκο» στην έκδοση νέων συντάξεων -αναδρομικά από 1/1/2015 και για όσες αιτήσεις έχουν υποβληθεί- βάζει το ΙΚΑ λόγω αδυναμίας έγκυρου και οριστικού υπολογισμού τους μετά τη ψήφιση του νέου νόμου, ο οποίος προβλέπει, σε εφαρμογή του ν. 3863/10, τη χορήγηση ενός τμήματος σύνταξης για τον χρόνο ασφάλισης από την 1η/1/2011 και μετά, με βάση χαμηλότερα ποσοστά αναπλήρωσης και αναλογία της βασικής σύνταξης των 360 ευρώ.

Το ίδιο πρόβλημα αντιμετωπίζουν, σύμφωνα με πληροφορίες της «Ημερησίας», και τα άλλα ταμεία κύριας ασφάλισης καθώς δεν έχει εκδοθεί καμία ειδική εγκύκλιος για τον τρόπο υπολογισμού των συντάξεων στους συνταξιοδοτούμενους από την 1η/1/2015 και δεν έχει γίνει ακόμη καμία «προσαρμογή» στα μηχανογραφικά συστήματα τα οποία υποστηρίζουν αυτοματοποιημένα την όλη διαδικασία.

Οπως στο ΙΚΑ το οποίο, σύμφωνα με έγγραφο το οποίο εστάλη χθες στις αρμόδιες διευθύνσεις, δίνει «οδηγία» να μην εκδίδονται οριστικές αποφάσεις!