Μπετούνης Ιωάννης: Έρευνα για την ενεργειακή αναβάθμιση και μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος τον νοικοκυριών στην Ελλάδα για την χρήση ζεστού νερού

Τα νοικοκυριά στην Ελλάδα σύμφωνα με τα στοιχεία από την ΕΛΣΤΑΤ του 2011 (1), το σύνολο των κατοικιών στην Ελλάδα ανέρχεται στις 6.371.901 κατοικίες. Από αυτές τις κατοικίες το 49,5 %, χρησιμοποιούν ηλεκτρική ενέργεια για το ζεστό νερό χρήσης, το 4,1 % το φυσικό αέριο και το 10,1 % το πετρέλαιο(1). Μόνο το 32,7 % (1) από αυτά χρησιμοποιεί την ενέργεια του ήλιου για να ζεστάνει το νερό χρήσης. Είναι επίσης γνωστό ότι το φυσικό αέριο είναι φιλικό προς το περιβάλλον, ενώ το πετρέλαιο απεναντίας παράγει περισσότερα βλαβερά καυσαέρια. Τέλος δεδομένου της υπάρχουσας ενεργειακής κρίσης, θα πρέπει να αντικατασταθούν τα συστήματα παραγωγής ζεστού νερού, με ηλεκτρικό ρεύμα και πετρέλαιο, από συστήματα παραγωγής με χρήση της ενέργειας του ήλιου, δηλαδή κοινός τους ηλιακούς θερμοσίφωνες.

Ποιο αναλυτικά, εάν αντικατασταθούν στο σύνολο τους τα υπάρχοντα συστήματα με ηλεκτρική ενέργεια και πετρέλαιο, θα εξοικονομήσουμε πολύτιμη ενέργεια και τέλος θα προστατεύσουμε επιπλέον το περιβάλλον μας. Στον παρόν ερευνητικό δεν εξετάζουμε την αντικατάσταση των συστημάτων με φυσικό αέριο λόγο ότι αυτό είναι φιλικό προς το περιβάλλον και τέλος καλύπτει μόνο ένα μικρό ποσοστό του συνόλου των νοικοκυριών στην Ελλάδα και συγκεκριμένα μόνο το 4,1 %, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ.

Ποιο συγκεκριμένα ας υποθέσουμε ότι για μια τετραμελή οικογένεια, γίνεται χρήση του ηλεκτρικού θερμοσίφωνα 80 λίτρων κάθε δεύτερη ημέρα, επομένως η χρήση του στο έτος είναι περίπου 183 ημέρες. Λαμβάνουμε επίσης ως δεδομένο ότι ο ηλεκτρικός θερμοσίφωνας, για να ζεστάνει το νερό ανάβει περίπου για 0,7 ώρες κάθε δεύτερη ημέρα και καταναλώνει την ώρα 4 KW. Έτσι η ετήσια κατανάλωση του διαμορφώνεται ως ακολούθως 183 ημέρες Χ 4 KW Χ 0,7 ώρες = 512,4 KW ρεύματος, ανά έτος και ανά οικία. Η συνολική ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος που θα εξοικονομηθεί για το σύνολο των κατοικιών, του ποσοστού 49,5 %, που χρησιμοποιούν ηλεκτρικό ρεύμα για να ζεστάνουν νερό χρήσης θα είναι 6.371.901 κατοικίες Χ 49,5% Χ 512,4 KW = 1.616.156.225,838 KW ρεύματος. Όσον αφορά την χρήση πετρελαίου αν υποθέσουμε ότι έχουμε τα ίδια δεδομένα, δηλαδή για μια τετραμελή οικογένεια γίνεται χρήση του λέβητα πετρελαίου κάθε δεύτερη ημέρα, επομένως η χρήση του στο έτος είναι περίπου 183 ημέρες. Δεδομένου ότι το πετρέλαιο έχει θερμογόνο δύναμη 10,100 Kcal/Kg(2), για να ζεστάνει το νερό, ανάβει περίπου για 0,7 ώρες κάθε δεύτερη ημέρα και καταναλώνει την ώρα 4 KW, δηλαδή 2,93 Kg περίπου πετρελαίου. Έτσι η ετήσια κατανάλωση του διαμορφώνεται ως ακολούθως 183 ημέρες Χ 2,93 Kg Χ 0,7 ώρες = 375,33 Kg πετρελαίου, ανά έτος και ανά οικία. Η συνολική ετήσια κατανάλωση πετρελαίου που θα εξοικονομηθεί για το σύνολο των κατοικιών, του ποσοστού 10,1 %, που χρησιμοποιούν πετρέλαιο για να ζεστάνουν νερό χρήσης θα είναι 6.371.901 κατοικίες Χ 10,1% Χ 375,33 Kg = 241.548.125,83 Kg πετρελαίου.

Τα δύο αυτά παραδείγματα μας δείχνουν την ετήσια κατανάλωση για μια τετραμελή οικογένεια, για το ζεστό νερό χρήσης. Δεδομένου ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα με πολλές ημέρες ηλιοφάνειας το χρόνο, η αντικατάσταση ή η συμπαραγωγή του ζεστού νερού χρήσης στις οικίες στην Ελλάδα, με ηλιακό θερμοσίφωνα, κατά της ημέρες ηλιοφάνειας, θα εξοικονομούσε αρκετά χρήματα, πόρους και τέλος θα είχε θετικά αποτελέσματα για το περιβάλλον. Ίσως οι υπεύθυνοι θα έπρεπε να εξετάσουν σοβαρά το ενδεχόμενο να επιδοτήσουν την εγκατάσταση ηλιακών θερμοσιφώνων στα Ελληνικά νοικοκυριά με σκοπό πάντα την προστασία του περιβάλλοντος και την εξοικονόμηση ενέργειας.

Πηγές

 

Μπετούνης Ιωάννης

Μηχανολόγος μηχανικός MSc, PhD

Υποψήφιος διδάκτωρ Πανεπιστήμιου Πελοποννήσου