Αυτοί είναι οι νέοι Αντιδήμαρχοι του Δήμου Φαρκαδόνας

Σύμφωνα με απόφαση του Δημάρχου Φαρκαδόνας Γιάννη Σακελλαρίου, ορίζονται Αντιδήμαρχοι για την πρώτη δημοτική περίοδο οι:

Γεωργολόπουλος Ιωάννης του Βασιλείου: Αντιδήμαρχος Οικονομικών, Προγραμματισμού, Πολιτικής Προστασίας, Τεχνικών Έργων, Πολεοδομίας.

Αγναντής Σπυρίδων του Χρήστου: Αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού, Πρασίνου, Πολιτισμού, Αγροτικής και τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης .

Μπότη – Στεργίου Ελένη του Νικολάου: Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής, Παιδείας & Υγείας, Ποιότητα Ζωής, Περιβάλλοντος.