Αυτοί είναι οι φάκελοι των εκλογών της 26ης Μαΐου

Το εκλογικό τμήμα που ψηφίζουμε χωρίζεται σε 2 αίθουσες.
➡️Αίθουσα Α: Ευρωεκλογές και Περιφερειακές.
➡️Αίθουσα Β: Δημοτικό και Τοπικό Συμβούλιο.