Αυστηρά μέτρα στο νοσοκομείο Τρικάλων από την 5η ΥΠΕ Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας

Έγγραφη επιστολή με οδηγίες προς τα νοσοκομεία των περιοχών ευθύνης της, απέστειλε η διοίκηση της 5ης ΥΠΕ Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας, σχετικά με τα επισκεπτήρια και την παραμονή συνοδού σε ασθενείς με ογκολογικά, αιματολογικά νοσήματα και άλλα νοσήματα που προκαλούν ανοσοκαταστολή.

  1. Να καταργηθεί το επισκεπτήριο και όπου κρίνεται αναγκαίο, να υπάρχει ένας συνοδός στον οποίο θα δίνεται ειδική άδεια.
  2. Δεν επιτρέπεται η παραμονή στο νοσοκομείο συνοδών που παρουσιάζουν οποιοδήποτε σύμπτωμα ενδεικτικό λοίμωξης ανώτερου αναπνευστικού (πυρετό, δεκατική πυρετική κίνηση, βήχα, φαρυγγαλγία, ρινική καταρροή).
  3. Ο συνοδός θα πρέπει να είναι ενήμερος για την εφαρμογή των προφυλάξεων επαφής ( απολύμανση χεριών, χρήση μάσκας κλπ.)
  4. Οι προϊστάμενοι των νοσηλευτικών τμημάτων να έχουν την επιμέλεια της αυστηρής τήρησης όλων των παραπάνω.

Ευχαριστούμε για την συνδρομή όλων σας, ώστε να διασφαλιστεί πρωτίστως η διαφύλαξη της υγείας των ατόμων που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες.