Αξιολόγηση των επιπτώσεων που έχει η έκθεση στη θερμότητα στην υγεία του ανθρώπου

Το Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Φυσιολογίας FAMELab  του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, έλαβε χρηματοδότηση από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας για να εκπονήσει μελέτη αξιολόγησης των επιπτώσεων που έχει η έκθεση στη θερμότητα ατόμων με διάφορες ασθένειες (καρδιαγγειακή νόσο, νεφρική ανεπάρκεια, διαβήτης κλπ.) που σχετίζονται με αυτή. Στόχος του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας είναι να εκδώσει συγκεκριμένες οδηγίες για το θέμα, ζητώντας τη συνδρομή του  FAMELab, το οποίο ειδικεύεται σε θέματα που αφορούν την έκθεση των ανθρώπων σε διάφορες περιβαλλοντικές συνθήκες και είναι πλέον γνωστό εργαστήριο στους κύκλους της παγκόσμιας επιστημονικής κοινότητας.

Η κλιματική αλλαγή έχει προκαλέσει ακραία καιρικά φαινόμενα όπως η υπερβολική ζέστη σε διάφορα σημεία του πλανήτη. Επίσης, ο συνδυασμός της υπερβολικής ζέστης με την υψηλή ακτινοβολία, υψηλή υγρασία και τον άνεμο συνθέτουν ένα μείγμα επικίνδυνο για την υγεία του ανθρώπου. Πολλές φορές οι επικίνδυνες αυτές συνθήκες δημιουργούνται και σε εσωτερικά περιβάλλοντα λόγω της χρήσης διαφόρων μηχανημάτων ή σε εργασιακά περιβάλλοντα λόγω της φύσης των διαφόρων επαγγελμάτων. Οι επιπτώσεις για την υγεία του ανθρώπου σε αυτές τις συνθήκες μπορεί να είναι η αύξηση της θερμοκρασίας σώματος, καψίματα στο δέρμα, δημιουργία καταρράκτη στα μάτια, νεφρική ανεπάρκεια κ.ά. Ο στόχος της συνεργασίας του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας με το FAMELab είναι να ερευνηθούν οι επιπτώσεις της τοπικής θερμοκρασίας περιβάλλοντος στα καψίματα του δέρματος, στην αίσθηση του πόνου, στον καταρράκτη στα μάτια και σε οποιαδήποτε άλλη νόσο που σχετίζεται με την έκθεση στη ζέστη. Επίσης στόχος είναι να ερευνηθούν οι επιπτώσεις της αύξησης της θερμοκρασίας σώματος σε νόσους που σχετίζοται με την έκθεση στη ζέστη. Επικεφαλής της ομάδας του FAMELab που συνεργάζεται με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας είναι ο Διευθυντής του εργαστηρίου Δρ. Ανδρέας Φλουρής (Αναπληρωτής Καθηγητής Περιβαλλοντικής Φυσιολογίας). Η ομάδα επίσης αποτελείται από τον Δρ. Πέτρο Ντίνα (ειδικός στις ανασκοπήσεις βιβλιογραφίας), Δρ. Λεωνίδα Ιωάννου (ερευνητή Περιβαλλοντικής Φυσιολογίας), Δρ. LarsNybo (Καθηγητή Περιβαλλοντικής Φυσιολογίας στο Πανεπιστήμιο της Κοπεγχάγης) και Δρ. AkimasaHirata (ειδικός σε θέματα ακτινοβολίας στο Τεχνολογικό Ίδρυμα της Nagoya στην Ιαπωνία).

Το πρόγραμμα χρηματοδότησης απαιτεί την εκπόνηση ανασκόπησης βιβλιογραφίας, ένα τομέα που οι ερευνητές του FAMELab έχουν αναπτύξει εξειδίκευση τα τελευταία 3 χρόνια, καθώς αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που λαμβάνουν χρηματοδότηση για τη συγκεκριμένη μέθοδο έρευνας. Οι ερευνητές του FAMELab έχουν χρηματοδοτηθεί και από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Πρόληψης και Αντιμετώπισης Νόσων (ECDC) για παρόμοια μελέτη η οποία θα χρησιμοποιηθεί για να εκδοθούν οδηγίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

 

Πέτρος Ντίνας

Ερευνητής, Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Φυσιολογίας FAME Lab