Ατομική έκθεση Στέργιου Στάμου στη γκαλερί Άλμα Αθήνα – Τρίκαλα

 

Επιμέλεια: Μπία Παπαδοπούλου, Ιστορικός Τέχνης & Επιμελήτρια

Εγκαίνια Τρικάλων: Σάββατο 12 Ιουνίου (10:00 – 15:00)
Διάρκεια έκθεσης: 12/6 – 31/7 2021

Εγκαίνια Αθήνας: Πέμπτη 17 Ιουνίου (11:00 – 21:00)
Διάρκεια έκθεσης: 17/6 – 17/7/21

Ένα ιδιότυπο, αφηρημένο πορτρέτο του Τειρεσία, του φημισμένου τυφλού μάντη της αρχαιότητας, σηματοδοτεί την απαρχή της καινούργιας ενότητας έργων του Στέργιου Στάμου. Πολύπλοκα συμπλέγματα από εύκαμπτους πλαστικούς σωλήνες εγκλωβίζουν σε νέον αποκομμένους στίχους από το ποίημα «Τειρεσίας» του Τ.S. Eliot. Το πλαστικό υλικό λυγίζεται και περιπλέκεται σαν μπερδεμένο κουβάρι, συμβολικά παραπέμποντας σε γόρδιο δεσμό. Η αναφορά συνθέτει μια νύξη. Ο Στάμος, που επί σειρά ετών εντρυφούσε σε καυτά πολιτικά θέματα, μετατρέπεται σε είδος προφήτη για να συνδέσει το παρελθόν με το δικό του όραμα για το μέλλον. Ο τίτλος ενός γλυπτού του, απόσπασμα από το κείμενο του αγαπημένου του αστροφυσικού Stephen Hawking, υποδηλώνει ότι ο καλλιτέχνης συνειδητοποιεί πως η δική του ανάγνωση δημιουργεί ένα συμπαντικό αφήγημα ως πιθανή εκδοχή της Ιστορίας: «Το παρελθόν και το μέλλον είναι άπειρα και απροσδιόριστα και υπάρχουν μόνο στο φάσμα των πιθανοτήτων».

Η φράση αναγράφεται ευκρινώς στους φωτεινούς σωλήνες που προβάλλουν δίπλα σε μαύρες σιδερόβεργες μέσα από γεωμετρικές πλάκες τσιμέντου ως οριζόντιες γραμμές στον χώρο. Το ακατέργαστο τσιμέντο και οι σιδερόβεργες αποτελούν τα νέα, κυρίαρχα υλικά στην πλειοψηφία των γλυπτών αυτής της ενότητας. Πρωτοστατούσαν σε φωτογραφίες που χρησιμοποίησε ο καλλιτέχνης για το έργο «Χαλέπι»˙ ένα γλυπτό του 2016 με τη μορφή ακριβούς αρχιτεκτονικής μακέτας της βομβαρδισμένης πόλης. Τα συντρίμμια από τα κατεστραμμένα κτίρια, απόηχοι των εικόνων ενός βάναυσου εμφυλίου πολέμου, αλχημικά μετατρέπονται σε σύμβολα αναδόμησης. Η καινούργια αυτή δουλειά, ενώ απορρέει από την προηγούμενη με θέμα το μεταναστευτικό, αποπνέει ένα εντελώς διαφορετικό κλίμα και μια αύρα που εκπέμπει σαφές μήνυμα αισιοδοξίας…

(Από το κείμενο της έκθεσης)

Solo exhibition at Alma Gallery
Athens – Trikala
 Reconstructions
A solo exhibition by Stergios Stamos in two spaces

Curated by Bia Papadopoulou, Art Historian & Curator

Opening in Trikala: Saturday 12 June 2021 (10:00 – 15:00)
Duration: 12/6 – 31/7 2021

Opening in Athens: Thursday 17 June 2021 (11:00 – 21:00)
Duration: 17/6 – 17/7 2021

An uncommon, abstract portrait of Tiresias, the famous blind prophet of antiquity, serves as the starting point for a new series of works by Stergios Stamos. Intricate clusters of flexible, plastic tubes enclose verses from T. S. Eliot’s The Waste Land, written in neon. Plastic bends and twists like a tangled ball of yarn, symbolically referencing the Gordian Knot. The reference is a clue. Stamos, who for many years has been active in political matters, now becomes a prophet himself, bridging the past with his own vision for the future. The title of one of his sculptures, taken from a text by his favourite astrophysicist Stephen Hawking, suggests that moment when an artist realises his own interpretation can create a universal narrative as a possible account of History: “The past, like the future, is indefinite and exists only as a spectrum of possibilities.”
The quote is visibly written on the projecting illuminated tubes next to dark iron bars through geometric cement slabs posing as horizontal lines in space. Raw cement and iron bars constitute the two dominant materials of this new series of sculptures. They previously dominated the photographs used by the artist in his work Aleppo (2016), an exact replica of the bombarded city of the same name. Debris from a city in ruins, echoes and images of a brutal civil war, are alchemically metamorphosed into symbols of reconstruction. This new series of works, while deriving from his previous ones on the subject of immigration, radiates a very different aura, one that communicates a clear message of hopefulness…
(From the exhibition text)Έργα / Works:
Μέσα από τα συντρίμμια / Through the rubble (2017)
Τειρεσίας / Tiresias (2017-18)
Λογοκρισία / Censorship (2017)

Στο χώρο μας τηρούνται όλα τα μέτρα ασφαλείας.