Αστέριος Βασιλάκος: Κόβουν βόλτες… τα απόβλητα ΑΕΚΚ στο Μουζάκι

ΕΝ ΜΕΣΩ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΣΤΟ ΜΟΥΖΑΚΙ

«ΟΙ ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΙ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΝΟΝΤΑΙ… ΜΕ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΕΚΚ»

 

Αγαπητοί Συμπολίτες

Όπως βλέπετε στις επισυναπτόμενες ΦΩΤΟ, τα περισσότερα από τα επικίνδυνα υλικά απόξεσης ασφάλτου και σκυροδέματος (ΑΕΚΚ), «έφυγαν από την Κοινωφελή Περιουσίακαι στρώθηκαν»αυθαίρετα και ανεξέλεγκτασε αλάνες, ιδιοκτησίες, κοινόχρηστους χώρους με Απαγορευτική Πινακίδα, αγροτικούς και παραποτάμιους δρόμους κ.ά.

Δεν γνωρίζουμε τους υπεύθυνους αυτών των πράξεων. Εκείνο που ξέρουμε είναι ότι, το ξέσμα ασφάλτου είναι απόβλητο με κωδικό ΕΚΑ 17 .03 ,02 και κάποιοι είχαν υποχρέωση να κάνουν αποκομιδή του συνόλου των παραγόμενων αποβλήτων, προκειμένου αυτά να παραδοθούν σε αποδεκτούς αδειοδοτημένους χώρους επεξεργασίας – ανακύκλωσης συνεργαζόμενων με εγκεκριμένες μονάδες ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ,για εναλλακτική διαχείριση.

Τώρα και άμεσα προκύπτουν οφειλόμενεςυποχρεώσεις αποκομιδής και ελέγχου τυχόν υπευθύνων στην επιβλέπουσα τεχνική υπηρεσία,η οποία θα πρέπει να δημοσιοποιήσει τα σχετικά στοιχεία, προκειμένουνα επιβληθούν οι προβλεπόμενες κυρώσεις σ αυτούς που προκάλεσαν τα «επικίνδυνα για το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία δρομολόγια των ΑΕΚΚ».

Και επειδή όλοι έχουμε περιβαλλοντική ευθύνη, ας αναλογιστούν οι αρμόδιοι για ποιο λόγο τα απόβλητα βρέθηκαν «να κοιμούνται» δύο τρεις νύχτες στο Κληροδότημα και μετά αντί να πάνε σε ΣΣΕΔ, «κόβουν βόλτες»στην «Κορομηλιά, στα Κορωνέϊκα, στα Βούρλα, στα Ρόγγια, στην Απαλαίστρα, στις Λάκκες, στο Τουρκόμνημα, στηΣπαστήρα» κ.ά. Είναι καιρός…ανάγκη και υποχρέωση για άμεση εφαρμογήτης αρχής, «Ο ρυπαίνων Πληρώνει…».-

Αστέριος Βασιλάκος

Γραμματέας Π.Ο.Π Μουζακίου– Παμίσου– Ιθώμης Ν. Καρδίτσας

Σύμβουλος Κοινότητας Μουζακίου