Ασκληπιός και υπαίθρια ποδηλατική διαδρομή δυο σημαντικά έργα του δήμου Τρικκαίων

PRINOS

Αναπτυξιακή προσπάθεια ουσίας με έμφαση στον πρωτογενή τομέα και στην τουριστική προβολή, αποτελεί η έγκριση του έργου του Δήμου Τρικκαίων, για την προβολή του Ασκληπιού, σε σχετικό πρόγραμμα.

Πρόκειται για την έγκριση από την Επιτροπή Διαχείρισης LEADER (ΕΔΠ L) της «Αναπτυξιακής Τρικάλων ΑΑΕ ΟΤΑ – ΚΕΝΑΚΑΠ ΑΕ», των φακέλων υποψηφιότητας, που είχαν υποβληθεί στο πλαίσιο της 3ης Προκήρυξης του Προγράμματος LEADER. Η απόφαση αυτή επικύρωσε το αποτέλεσμα μετά την εξέταση των ενστάσεων που είχαν υποβληθεί από φορείς έναντι του αρχικού αποτελέσματος.

Για τον Δήμο Τρικκαίων εγκρίθηκαν δύο έργα. Το πρώτο για τον Ασκληπιό και το δεύτερο για υπαίθρια ποδηλατική διαδρομή.

Ασκληπιός

Με δεδομένη την παράδοση για τον Ασκληπιό στα ριζά του Κόζιακα, ο Δήμος Τρικκαίων προχωρήσει σε δύο δράσεις, προκειμένου ο πρώτος «Γιατρός χωρίς σύνορα» της αρχαιότητας, να «αποκτήσει» ουσιαστική αναγνώριση.
Συγκεκριμένα, ο Δήμος εντάχθηκε – μαζί με τους Δήμους Κω και Επιδαύρου – στο δίκτυο ανάδειξης των Ασκληπιείων. Νωρίτερα, είχε υποβάλλει πρόταση στο Λίντερ για το έργο «Δημιουργία διαδραστικού χώρου με θέμα την προβολή του έργου του Ασκληπιού στη Δ.Ε. Κόζιακα του Δήμου Τρικκαίων» (Μέτρο 41, Υπομέτρο L323: ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Παρεμβάσεις σε υφιστάμενα κτίρια για τη μετατροπή τους σε μουσεία-συλλογές-εκθετήρια που σχετίζονται με τη λαογραφική / αγροτική / πολιτιστική κληρονομιά). Αυτό έχει προϋπολογισμό 245.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και η εκτέλεση του έργου θα γίνει κατόπιν διενέργειας μειοδοτικού διαγωνισμού (με δημοπρασία).
Η συγκεκριμένη πρόταση εγκρίθηκε από την Επιτροπή Διαχείρισης, οπότε πλέον θα πρέπει να κινηθούν οι διαδικασίες για να προχωρήσει ο διαγωνισμός. Ο πρωτοπόρος σχεδιασμός του Δήμου προβλέπει την
• προοπτική αξιοποίησης του γιατρού Ασκληπιού,
• εμβάθυνση στις ιαματικές ιδιότητες των βοτάνων που φέρεται ότι χρησιμοποιούσε ο ίδιος και το Ασκληπιείο στα Τρίκαλα,
• προσέλκυση επισκεπτών ιατρών από όλον τον κόσμο
• ανάδειξη του Δήμου Τρικκαίων και δη της περιοχής της ΔΕ Πιαλείων στα ριζά του Κόζιακα, ως κέντρο Ιατρικού Τουρισμού στην Ελλάδα.
Το έργο αφορά σε εργασίες στο εγκαταλειμμένο κτήριο τού μηδέποτε λειτουργήσαντος Δημαρχείου του τέως Δήμου Κόζιακα, στο Πρίνος.
Το έργο προβλέπει ότι:
1. Στο ισόγειο θα γίνουν κατεδαφίσεις τμημάτων υφιστάμενης τοιχοποιίας, για τη δημιουργία εργαστηρίων, εκθετηρίου βοτάνων και παρασκευής προϊόντων βασισμένων στις πρακτικές του Ασκληπιού. Θα γίνουν όλες οι απαραίτητες εργασίας αποκατάστασης στα σημεία κατεδαφίσεων και στο δάπεδο., ενώ, βεβαίως, θα αποκατασταθούν και οι ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Στον εξώστη του Η.Χ. 1 θα γίνει νέα επιστέγαση στο κεντρικό κομμάτι του στεγάστρου, με πολυκαρβονικά φύλλα, λόγω κατάρρευσης του υπάρχοντος.
2. Στο υπόγειο θα ανακατασκευαστεί ο χώρος, όπως προβλέπει η μελέτη, για τη δημιουργία εκθεσιακού χώρου και διαδραστικού Εργαστηρίου.
3. Το όλο κτίριο θα βαφεί εσωτερικά και εξωτερικά, όπου απαιτείται και σύμφωνα με τις υποδείξεις της υπηρεσίας, αφού προηγηθούν εργασίες καθαίρεσης και ανακατασκευής των αποσαθρωμένων επιχρισμάτων.
4. Το κτήριο εμφανίζει έντονο πρόβλημα υγρασίας που οφείλεται καταρχήν στην κατάρρευση τμήματος της στέγης, αλλά και στο γεγονός ότι όλες οι στέγες είναι εγκιβωτισμένες με προβληματικό σύστημα υδρορροών. Προβλέπεται η αποξήλωση των υφιστάμενων στεγών και η ανακατασκευή τους.
5. Στον περιβάλλοντα χώρο, προβλέπεται ηλεκτροφωτισμός και η δημιουργία περιφραγμένου βοτανικού κήπου με χώρο παρτεριών, εμπλουτισμένο με κηπευτικό χώμα όπου και θα γίνει η φύτευση βοτάνων και αρωματικών φυτών. Προβλέπεται γενική επίχωση με θραυστό υλικό και με κηπευτικό χώμα ώστε να επιτευχθούν οι επιθυμητές κλίσεις αποχέτευσης των ομβρίων.
6. Θα γίνουν οι απαραίτητες συνδέσεις με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας.

Ποδηλατική διαδρομή

Σε συμπλήρωμα του έργου «Περιαστική ποδηλατική διαδρομή στις δημοτικές ενότητες Φαλώρειας και Καλλιδένδρου, του Δήμου Τρικκαίων», η Επιτροπή Παρακολούθησης ενέκρινε το έργο «Κατασκευή ποδηλατικής διαδρομής στην αγροτική ύπαιθρο του Δήμου Τρικκαίων – σύνδεση του δάσους Φωτάδας με τον υγρότοπο στην ΤΚ Κεφαλοβρύσου». Είχε υποβληθεί στο μέτρο 41, υπομέτρο L313 του Άξονα Προτεραιότητας 4 «Εφαρμογή της προσέγγισης Leader» (Ποδηλατικές διαδρομές σε περιοχές της αγροτικής υπαίθρου), με προϋπολογισμό 123.000 ευρώ. Η περιαστική αυτή ποδηλατική διαδρομή, συνολικού μήκους 2.880 μέτρων περίπου, θα έχει ως αφετηρία της το δημοτικό δάσος Φωτάδας της Δ.Ε. Καλλιδένδρου.

Από εκεί, ακολουθώντας βορειοανατολική κατεύθυνση, θα καταλήγει στον υγρότοπο (λίμνη) της Τοπικής Κοινότητας Μικρού Κεφαλόβρυσου της Δημοτικής Ενότητας Φαλώρειας. Με τον τρόπο αυτό, και σε συνδυασμό με την ποδηλατική διαδρομή από τα Τρίκαλα μέχρι το δάσος Διαλεκτού, επιτυγχάνεται η ανάδειξη μιας διαδρομής που θα ενισχύει τη φυσική δραστηριότητα, σε συνδυασμό με την ουσιαστική επαφή με κοινότητες του Δήμου Τρικκαίων, ανακαλύπτοντας νέα σημεία, όπως τον υγρότοπο του Κεφαλοβρύσου.

.