Άσκηση σεισμού και πυρόσβεσης στο 8ο ΓΕΛ Τρικάλων

Στο πλαίσιο του Περιβαλλοντικού Προγράμματος Σεισμός: η γνώση …ασπίδα προστασίας

Υποενότητες: Ο σεισμός ως φυσικό φαινόμενο. Τα σεισμικά εργαλεία. Ιστορικά στοιχεία σχετικά με τους σεισμούς. Επιπτώσεις του σεισμού στο φυσικό και το ανθρωπογενές περιβάλλον. Μέτρα προστασίας και ανάπτυξη του εθελοντισμού.

Το συγκεκριμένο  πρόγραμμα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης έχει στόχο να καλύψει τις ανάγκες της ψυχοσυναισθηματικής ανάπτυξης των μαθητών/μαθητριών μέσα από ένα υποστηρικτικό περιβάλλον. Μέσα από διαδικασίες που αφορούν στη βιωματική και συνεργατική μάθηση οι μαθητές/τριες θα οδηγηθούν στην κατανόηση του εαυτού τους, της ανάπτυξης της προσωπικότητας και της αυτοεκτίμησης. Θα μάθουν να  αναπτύξουν συμπεριφορές αλληλεγγύης και εθελοντισμού.

Σκοπός της άσκησης ήταν:

– Η εκπαίδευση όλου του προσωπικού της σχολικής μονάδας  και εξοικείωση με το χώρο εκδήλωσης της πυρκαγιάς.

– Η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών και μαθητών /μαθητριών στη χρήση του πυροσβεστήρα, υπό συνθήκες συμβάντος.

– Η εκπαίδευση του προσωπικού στην εγκατάσταση και χρήση χαμηλής πίεσης καθώς και στην διάσωση τραυματισμένου ατόμου.

– Η αποτελεσματική συνεργασία του προσωπικού της Π.Υ. Τρίκαλων με  με το προσωπικό του 8ου  ΓΕΛ Τρικάλων.

Παρασκευή 26-Απριλιου 2024: Η άσκηση περιελάβανε  άσκηση σεισμού καταμέτρηση κ. ά., με σενάριο να τραυματιστούν 3 μαθητές/μαθήτριες και να απουσιάζουν από την καταμέτρηση. Στη συνέχεια  περιλάμβανε ενημέρωση για  εκδήλωση πυρκαγιάς στο χώρο του σχολείου, κλήση της πυροσβεστικής υπηρεσίας και κατάσβεση της εστίας. Η άσκηση υλοποιήθηκε σύμφωνα με τον προγραμματισμό σε δυο στάδια. Κατά το πρώτο στάδιο μετά από συνεχόμενο χτύπημα του κουδουνιού οι μαθητές/μαθήτριες ακολουθώντας τις οδηγίες που δόθηκαν στις δύο προηγούμενες ασκήσεις σεισμού μπήκαν κάτω από τα θρανία και με την επόμενη ειδοποίηση ακολούθησαν την εκκένωση του κτιρίου και κατέφυγαν στο χώρο συγκέντρωσης. Έγινε καταμέτρηση και αναζητήθηκαν οι απόντες /απούσες άμεσα από τους εκπαιδευτικούς που είναι υπεύθυνοι για την αναζήτηση τραυματιών. Το δεύτερο στάδιο ολοκληρώθηκε με τον ερχομό του πυροσβεστικού οχήματος στο χώρο του σχολείου. Οι πυροσβέστες ενημέρωσαν τους/τις μαθητές/τριες για τρόπους αντιμετώπισης πυρκαγιάς και τις ενέργειες που πρέπει να ακολουθηθούν.

Στη συνέχεια μαθητές/τριες και εκπαιδευτικοί συγκεντρώθηκαν στο χώρο του προαυλίου όπου ο επικεφαλής της ομάδας τους ενημέρωσε για το ρόλο της πυροσβεστικής υπηρεσίας, τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ξεσπούν οι πυρκαγιές και τον τρόπο αντιμετώπισής τους. Κατόπιν έγινε επίδειξη της πλήρους εξάρτυσης των Πυροσβεστών για την αντιμετώπιση αστικών και δασικών πυρκαγιών καθώς και των πυροσβεστικών μέσων που χρησιμοποιούν, όπως αυλός υψηλής πίεσης και πυροσβεστήρες.

Μαθητές/τριες και εκπαιδευτικοί είχαμε την ευκαιρία να δούμε από κοντά τα μέρη του εξοπλισμού και να απευθύνουμε απορίες και ερωτήσεις στους πυροσβέστες οι οποίοι πρόθυμα ανταποκρίθηκαν  να απαντήσουν σε ερωτήσεις όπως:  αντιμετώπιση μίας πυρκαγιάς τις πρώτες στιγμές, οι κινήσεις που απαιτούνται, η διαχείριση του κόσμου, η χρήση πυροσβεστήρων και η ασφάλεια κ.α.. Η ενημέρωση ολοκληρώθηκε επιτυχώς με ασφάλεια μετά από μία ώρα και οι μαθητές/τριες  επέστρεψαν ικανοποιημένοι/ες στις τάξεις τους.

Ευχαριστούμε το προσωπικό της πυροσβεστικής υπηρεσίας  Τρικάλων και τον άξιο αξιωματικό του Πυροσβεστικού Σώματος, Πύραρχο Ευάγγελο Τσιορλίδα για την πολύτιμη και ουσιαστική συμμετοχή τους στην πραγματοποίηση της ενημέρωσης αυτής  και για τον υψηλό δείκτη αισθήματος επαγγελματικής και κοινωνικής ευθύνης που ενδυναμώνει τους εκπαιδευτικούς να ανταποκριθούμε στις πολυσύνθετες απαιτήσεις του διδακτικού, παιδαγωγικού και κυρίως κοινωνικού μας ρόλου.

Η παιδεία των παιδιών ξεκινά από το σχολείο και την οικογένεια. Γι’ αυτό και το 8ο  ΓΕΛ Τρικάλων  προσπαθεί να εμφυσήσει αρχές στους / στις μαθητές/μαθήτριες  μας ώστε όχι μόνον να πάρουν γνώσεις,  αλλά και να αποκτήσουν σημαντικές δεξιότητες  μέσα από το σχολείο για να βοηθήσουν στο απώτερο μέλλον τον τόπο τους με εθελοντική προσφορά. Συμπερασματικά ο σχεδιασμός σε μια σχολική μονάδα προϋποθέτει συλλογική προσπάθεια στην εφαρμογή, την αξιολόγηση και συνεχή βελτίωσή. Στο 8ο ΓΕΛ Τρικάλων έγιναν

  1. Ενέργειες Πριν τον Σεισμό – Αντισεισμικός Σχεδιασμός
  2. Ενέργειες Κατά τη Διάρκεια του Σεισμού – Αυτοπροστασία
  3. Ενέργειες Μετά το τέλος του Σεισμού – Εφαρμογή του Σχεδιασμού.

H εκδήλωση ενός ισχυρού σεισμού σε ώρα λειτουργίας του σχολείου μπορεί να προκαλέσει πολλά προβλήματα σε όλους μαθητές/μαθήτριες εκπαιδευτικούς διεύθυνση εργαζομένους (κυλικείο-καθαριότητα) και επισκέπτες. Η σωστή εκτίμηση των κινδύνων, μεταξύ αυτών και του σεισμικού κινδύνου, είναι καθοριστικής σημασίας για τη διαμόρφωση ασφαλών σχολείων.