ΑΣΕΠ: Βγαίνει η προκήρυξη του ΚΕΕΛΠΝΟ (1.576 νέες θέσεις)

Θέμα χρόνου είναι έκδοση της προκήρυξης του ΚΕΕΛΠΝΟ για την πρόσληψη 1.576 νέων υπαλλήλων στις μεταναστευτικές και προσφυγικές δομές όλης της χώρας.

Υψηλόβαθμο στέλεχος του ΑΣΕΠ ανέφερε πριν από λίγο στο workenter ότι «η προκήρυξη αναμένεται να βγει εντός των επόμενων τριών ημερών«.

Η πρόσληψη των υποψηφίων θα γίνει με τον συνυπολογισμό (πρόσθεση) που προκύπτουν από τρεις ομάδες κριτηρίων:

 • Τίτλοι σπουδών
 • Εμπειρία
 • Κοινωνικές ιδιότητες

Οι υποψήφιοι μπορούν να δουν (παρακάτω) ποια κριτήρια με τα αντίστοιχα μόρια διαθέτουν από τους τρεις πίνακες, που παραθέτουμε, να τα προσθέτουν και να υπολογίσουν τον συνολικό αριθμό των μονάδων τους για την διεκδίκηση της θέσης.

Δείτε τους πίνακες κριτηρίων με τα αντίστοιχα μόρια.

Τίτλοι σπουδών: Κριτήρια και μόρια (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ)
Κριτήρια  Μόρια 
Βαθμός πτυχίου Βαθμός Χ 110
Διδακτορικό (συναφές) 400
Διδακτορικό (σε άλλο αντικείμενο) 200
Μεταπτυχιακό (συναφές) 200
Μεταπτυχιακό (σε άλλο αντικείμενο) 100
2ο πτυχίο σε επαγγέλματα Υγείας 150
2ο πτυχίο σε Διοίκηση – Οικονομία 150
Γνώση ξένων γλωσσών (έως τρεις) 30 έως 70
Γνώση χειρισμού Η/Υ 80
Δίπλωμα ΟΕΕΚ (για ΔΕ) 150
 

Εμπειρία: Κριτήρια και μόρια (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ)

Κριτήρια  Μόρια 
ΠΕ Ιατρών (έως 24 μήνες) 100 έως 300
Προϋπηρεσία στο αντικείμενο (έως 84 μήνες) 588 (7/μήνα)
Προϋπηρεσία για πρόσφυγες – μετανάστες (έως 84 μήνες) 336 (4/μήνα)

 

Κοινωνικές ιδιότητες: Κριτήρια και μόρια (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ)
Κριτήρια  Μόρια
Ανήλικα τέκνα 300 (50 ανά παιδί)
Πολύτεκνος 70
Τρίτεκνος 50
Μονογονεϊκή 100
Αναπηρία (+67%) 100
Αναπηρία ανηλίκου τέκνου (+67%) 100
Χρόνος ανεργίας (2 ετών) 50
Εντοπιότητα 100

Παράδειγμα εφαρμογής: Υποψήφιος για την ειδικότητα ΠΕ Διοικητικού διαθέτει: Πτυχίο ΑΕΙ με βαθμό 8, μεταπτυχιακό στο αντικείμενο της θέσης, γνωρίζει καλά Αγγλικά και άριστα Γαλλικά, έχει χρόνο ανεργίας 30 μήνες και έχει δύο ανήλικα παιδιά.

Υπολογισμός μορίων: Ο συγκεκριμένος υποψήφιος συγκεντρώνει 1.330 μόρια, τα οποία αναλύονται ως εξής:

 • Βαθμός πτυχίου 880 (8Χ110)
 • Μεταπτυχιακό 200
 • Καλή γνώση Αγγλικής 30
 • Άριστη γνώση Γαλλικής 70
 • Ανεργία 50
 • Ανήλικα παιδιά 100 (50Χ2 παιδιά)

Ειδικότητες – Κατανομή

Η κατανομή των θέσεων ανά ειδικότητα– πάνω στην οποία το ΑΣΕΠ ετοιμάζει την προκήρυξη- έχει ως εξής:

 • ΠΕ/ ΤΕ Επαγγελματίες Υγείας 16 (θέσεις)
 • ΠΕ Φαρμακοποιών 1
 • ΠΕ Στατιστικός 1
 • ΠΕ Οικονομικού 15
 • ΠΕ Διοικητικού 15
 • ΠΕ Νομικός 1
 • ΤΕ Επισκέπτες/τριες Υγείας 46
 • ΤΕ Επόπτες Δημόσιας Υγείας 6
 • ΠΕ Βιοστατιστικής 2
 • ΠΕ Πληροφορικής 3
 • ΠΕ Ιατροί 220
 • ΠΕ Ιατροί/Οδοντίατροι 108
 • ΠΕ/ ΤΕ Νοσηλευτές 228
 • ΤΕ Μαιευτών/ Μαιών 141
 • ΠΕ Ψυχολόγων 139
 • ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας -Κοινωνικών Λειτουργών 145
 • ΔΕ Διαπολιτισμικοί Μεσολαβητές/ Διερμηνείς 287
 • ΔΕ Διασωστών/ Πληρώματος Ασθενοφόρου 140
 • Γενικοί Συντονιστές 7
 • Συντονιστές υγειονομικών υπηρεσιών 7
 • Συντονιστές πεδίου 46
 • Δημοσιογράφος πανεπιστημιακής εκπαίδευσης 1 (θέση)

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει σύμβαση 18 μηνών με δυνατότητα 6μηνης παράτασης.

workenter.gr