ΑΣΕΠ: Στο Εθνικό Τυπογραφείο η προκήρυξη 3Κ/2019 για 76 μόνιμους σε 8 φορείς του Δημοσίου

Απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 3Κ/2019 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εβδομήντα έξι (76) θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.), το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) (Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης), την Ιατροδικαστική Υπηρεσία του Κράτους (Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων), την Ιερά Μητρόπολη Τριφυλίας και Ολυμπίας (Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων), τον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων (Υπουργείο Υγείας), το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, το Επιμελητήριο Λακωνίας (Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης) και την Ελληνική Στατιστική Αρχή.

ΠΕ Διοικητικού 2
ΠΕ Θετικών Επιστήμων Ειδικότητας Βιοχημικών 2
ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού 28
ΠΕ Μηχανικών Ειδικότητα Μεταλλειολόγων 1
ΠΕ Μηχανικών Ειδικότητα Μηχανολόγων 4
 ΠΕ Μηχανικών Ειδικότητα Ναυπηγών 1
ΠΕ Μηχανικών Ειδικότητα Πολιτικων Μηχανικών 2
ΠΕ Μηχανικών Ειδικότητα Χημικών 6
ΠΕ Οικονομικού (ΙΔΑΧ)  1
ΠΕ Πληροφορικής 11
ΠΕ Πληροφορικής Ειδικότητας Επιστήμης Η/Υ 1
 ΠΕ Στατιστικών 3
ΠΕ Συντονιστής Μεταμοσχεύσεων (ΠΕ Ιατρών) (ΙΔΑΧ) 1
ΤΕ Γραφικών Τεχνών και Καλλιτεχνικών Σπουδών 2
ΤΕ Μηχανικών Ειδικότητα Ηλεκτρολόγων 1
ΤΕ Μηχανικών Ειδικότητα Μηχανολόγων 1
 ΤΕ Μηχανικών Ειδικότητα πολιτικών Μηχανικών δομικών Έργων 2
ΤΕ Πληροφορικής 1
ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού 1
ΔΕ Τυπογραφιας 3
ΥΕ Νεκροτομων 2

Οι θέσεις ανά κλάδο/ειδικότητα της ως άνω Προκήρυξης έχουν καταχωριστεί στο παρακάτω συνοδευτικό αρχείο

e-dimosio.gr