Το ΑΣΕΠ για τους πίνακες αναπληρωτών πρωτοβάθμιας 2018

ΑΣΕΠ: ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ) ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018-2019

Το ΑΣΕΠ γνωστοποιεί ότι, στο πλαίσιο της διαδικασίας ένταξης υποψηφίων στους Πίνακες Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για πρόσληψη κατά το σχολικό έτος 2018-2019, καταρτίστηκαν οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης και αποκλειομένων αναπληρωτών εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης ανά κλάδο (Δασκάλων ΠΕ70 & Νηπιαγωγών ΠΕ60) σύμφωνα με την οικεία πρόσκληση (ΦΕΚ 1283/τ.Β΄/2018) και έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (http://e-aitisi.sch.gr).

Συγκεκριμένα αναρτήθηκαν:

α) Ενιαίοι πίνακες αναπληρωτών με μόρια (προϋπηρεσίας ή/και επιτυχίας σε έναν από τους δύο τελευταίους διαγωνισμούς εκπαιδευτικών του ΑΣΕΠ)

β) Ενιαίοι πίνακες αναπληρωτών χωρίς μόρια και

γ) Πίνακας αποκλειομένων

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν ένσταση στο ΑΣΕΠ από 07/06/2018, ημέρα Πέμπτη, έως και 12/06/2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (www.asep.gr).

Στον ιστότοπο του ΑΣΕΠ έχει αναρτηθεί Εγχειρίδιο με αναλυτικές οδηγίες χρήσης για τη συμπλήρωση και την υποβολή της ένστασης.

Για τυχόν τεχνικές διευκρινίσεις και μόνο σχετικά με τη διαδικασία συμπλήρωσης και υποβολής των ηλεκτρονικών ενστάσεων, οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση Διαχείρισης Δεδομένων & Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του ΑΣΕΠ τηλεφωνικά (2131319100):

Τις εργάσιμες ημέρες

Κατά τις ώρες 08:00 μέχρι 20:00

Τις αργίες

Κατά τις ώρες 10:00 μέχρι 16:00

ή μέσω e-mail στο helpdesk@asep.gr

dikaiologitika.gr