ΑΣΕΠ: Έτοιμες τρεις προκηρύξεις για 1.160 μονίμους

Σε πλήρη εφαρμογή (και υλοποίηση) βρίσκεται ο προγραμματισμός του ΑΣΕΠ για την έκδοση τριών νέων προκηρύξεων μόνιμου προσωπικού.

Η δημοσίευση του προσχεδίου της προκήρυξης 10Κ/2018 (118 μόνιμες θέσεις σε παραμεθόριους και νησιωτικούς δήμους), «ξεκλειδώνει» -ουσιαστικά- τις εξελίξεις.

Το ΑΣΕΠ το αμέσως επόμενο διάστημα -και με μικρή, πιθανότατα, χρονική διαφορά μεταξύ τους- θα δημοσιοποιήσει δύο προκηρύξεις.

Πρόκειται για τους διαγωνισμούς:

  • 49 μονίμων στο ΣΕΠΕ
  • 757 μονίμων στους δήμους

Οι προκηρύξεις αυτές θα εκδοθούν -με βάση το υφιστάμενο χρονοδιάγραμμα- έως τις 15 Νομεβρίου.

Αμέσως μετά, η αρμόδια Ανεξάρτητη Αρχή προγραμματίζει την έκδοση προκηρύξεων που αφορούν:

  • 75 θέσεις στην ΑΑΔΕ. Θα διατεθούν αποκλειστικά σε πτυχιούχους ΤΕΙ και αποφοίτους Λυκείου – ΙΕΚ
  • 100 θέσεις στην ΑΑΔΕ. Θα επιλεγεί προσωπικό μίας μόνο ειδικότητας: ΠΕ Πληροφορικής
  • 160 μόνιμοι στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ). Ειδικότητες και θέσεις: ΠΕ Πληροφορικής 86, ΤΕ Πληροφορικής 57, ΠΕ Οικονομολόγων 10, ΠΕ Νομικών 7 θέσεις

Σε εκκρεμότητα παραμένουν 19 μόνιμες θέσεις σε διάφορους φορείς, οι οποίες τελικά δεν συμπεριλήφθηκαν στην προκήρυξη των 118, λόγω των έντονων πιέσεων που άσκησε το υπουργείο Εσωτερικών.

Αναμένεται να περιληφθούν σε μία από τις επόμενες προκηρύξεις «Κ».

workenter.gr