ΑΣΕΠ: Αυτά είναι τα προσόντα για τις 118 μόνιμες θέσεις στους ΟΤΑ

Συγκεκριμένα προσόντα πρέπει να διαθέτουν οι υποψήφιοι για την διεκδίκηση των 118 μονίμων θέσεων στους δήμους (προκήρυξη 10Κ/2018).

Σημαντικό 1: «Μετράει» η εντοπιότητα.

Σημαντικό 2: Το προσχέδιο της προκήρυξης περιλαμβάνει 13απαραίτητα πρόσθετα προσόντα (συνολικά για όλες τις ειδικότητες).

Το workenter παρουσιάζει τα προσόντα των βασικών ειδικοτήτων που ζητούνται με την νέα προκήρυξη.

ΠΕ Διοικητικού

 • Πτυχίο ΑΕΙ
 • Γνώση χειρισμού Η/Υ
 • Τυχόν μεταπτυχιακά (έξτρα μόρια)
 • Εμπειρία (έξτρα μόρια)
 • Γνώση ξένης γλώσσας (έξτρα μόρια)

ΠΕ Πληροφορικής

 • Πτυχίο ΑΕΙ
 • Τυχόν μεταπτυχιακά (έξτρα μόρια)
 • Εμπειρία (έξτρα μόρια)
 • Γνώση ξένης γλώσσας (έξτρα μόρια)

ΠΕ Μηχανικών (διαφόρων ειδικεύσεων)

 • Πτυχίο ΑΕΙ
 • Καλή γνώση ξένων γλωσσών
 • Γνώση χειρισμού Η/Υ
 • Άδεια άσκησης επαγγέλματος
 • Τυχόν μεταπτυχιακά (έξτρα μόρια)
 • Εμπειρία (έξτρα μόρια)

ΠΕ Χημικού

 • Πτυχίο ΑΕΙ
 • Καλή γνώση ξένων γλωσσών
 • Γνώση χειρισμού Η/Υ
 • Βεβαίωση της « Ένωσης Ελλήνων Χημικών»
 • Τυχόν μεταπτυχιακά (έξτρα μόρια)
 • Εμπειρία (έξτρα μόρια)

ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού

 • Πτυχίο ΤΕΙ
 • Γνώση χειρισμού Η/Υ
 • Επαγγελματική Ταυτότητα Λογιστή Φοροτεχνικού τουλάχιστον Β΄ τάξης.
 • Τυχόν μεταπτυχιακά (έξτρα μόρια)
 • Εμπειρία (έξτρα μόρια)
 • Γνώση ξένης γλώσσας

ΔΕ Τηλεφωνητών

 • Πτυχίο σχολών εκπαίδευσης τυφλών τηλεφωνητών που εποπτεύονται από το υπουργείο Υγείας

workenter.gr