ΑΣΕΠ: 47 θέσεις στο υπ. Υποδομών και Μεταφορών

Με 47 θέσεις προσωπικού ενισχύεται το υπ. Υποδομών και Μεταφορών.

Το ΑΣΕΠ, πριν λίγο, ανακοίνωσε την απόφαση της Ολομέλειας του, όσον αφορά το αίτημα της υπηρεσίας Πολιτικής Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, προβλέπεται η πλήρωση 47 θέσεων υπαλλήλων του κλάδου ΠΕ2 Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας, χωρίς νέα προκήρυξη και χωρίς υποβολή νέας αίτησης, από επιλαχόντες της προκήρυξης 1Γ/2015 της Ανεξάρτητης Αρχής.

Η διαδικασία επιλογής περιλαμβάνει τον έλεγχο προσόντων-κριτηρίων και ιδιοτήτων των επιλαχόντων της εν λόγω προκήρυξης βάσει των δικαιολογητικών που έχουν συνυποβληθεί με την αίτηση συμμετοχής τους και με τη σειρά που έχουν αυτοί στους πίνακες κατάταξης του κλάδου.

Σημειώστε ότι προσόντα ή ιδιότητες που αποκτήθηκαν μετά τη λήξη της προθεσμίας (4/12/2015) υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στην ανωτέρω προκήρυξη δεν εξετάζονται.

Δείτε το έγγραφο

workenter.gr