Άρης Μερεντίτης: Δυσανάλογο το κόστος παραγωγής με την ανταγωνιστικότητα των προϊόντων

Ένα βασικό πρόβλημα του γεωργικού τομέα, που επηρεάζει άμεσα την ανταγωνιστικότητα των προϊόντων και το εισόδημα των αγροτών, είναι το κόστος παραγωγής. Μεγάλο μέρος αυτού είναι το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας για την ύδρευση των καλλιεργειών.

Η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, ώστε να καλύπτεται μέρος ή και το σύνολο της απαιτούμενης ενέργειας, η αντικατάσταση των γεννητριών με σύγχρονες (τεχνολογίας inverter) και ο εκσυγχρονισμός του δικτύου (στις περισσότερες περιοχές των Τρικάλων το δίκτυο είναι 40 ετών ή και περισσότερο) θα περιορίσει σημαντικά τις ενεργειακές και υδατικές ανάγκες των καλλιεργειών και ταυτόχρονα θα συμβάλει στην εξοικονόμηση νερού.

Οι ΤΟΕΒ δεν μπορούν να χρηματοδοτήσουν αυτές τις δράσεις και δεν έχουν πρόσβαση σε τραπεζικό δανεισμό (εκτός των άλλων και για νομικούς λόγους).

Η κυβέρνηση πρέπει να εντάξει στο Ταμείο Ανάκαμψης τον εν γένει εκσυγχρονισμό του δικτύου άρδευσης και την αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογιών στην χρήση του νερού.