Αρχίζει η καταβολή των νέων, μειωμένων έως 25%, συντάξεων

Ανοίγει ο δρόμος για την καταβολή των νέων, μειωμένων έως 25%, συντάξεων με βάση τον νόμο Κατρούγκαλου, με την έκδοση σχετικής εγκυκλίου. Η καταβολή των περίπου 60.000 συντάξεων που εκκρεμούν (αιτήσεις συνταξιοδότησης από 12/5/2016 και εφεξής) θα γίνει με ένα έτος καθυστέρηση. Η εγκύκλιος Πετρόπουλου αναφέρεται στον μαθηματικό τύπο υπολογισμού των νέων συντάξεων που λαμβάνει υπόψη την προσαύξηση των συντάξιμων αποδοχών από το 2002 και μετά, βάσει του μέσου ετήσιου γενικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή της ΕΛΣΤΑΤ.

Σημειώνεται ότι με τροπολογία ο Δείκτης Μεταβολής Μισθών (που δεν υπήρχε κατά την ΕΛΣΤΑΤ) αντικαταστάθηκε από τον Δείκτη Τιμών Καταναλωτή. Ετσι, για τον υπολογισμό του ανταποδοτικού μέρους των νέων συντάξεων προβλέπεται η αναπροσαρμογή των συντάξιμων αποδοχών για το διάστημα έως και το 2020 με βάση τη μεταβολή του μέσου ετήσιου γενικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή της ΕΛΣΤΑΤ. Η προσαύξηση των συντάξιμων αποδοχών για το διάστημα από το 2021 και εφεξής διενεργείται με βάση τον Δείκτη Μεταβολής Μισθών, που υπολογίζεται από την ΕΛΣΤΑΤ.
ΠΩΣ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ. Για παράδειγμα, ο μισθός ύψους 1.000 ευρώ του 2003 αντιστοιχεί σε σημερινές αποδοχές 1.291 ευρώ. Ο ίδιος υπολογισμός θα γίνει για τους μισθούς κάθε έτους και θα βγει ο μέσος όρος των αποδοχών ανάλογα με την εξέλιξη του τιμαρίθμου. Ασφαλισμένος με μέσο όρο αποδοχών 1.500 ευρώ θα πάρει σύνταξη με το νέο σύστημα 760 ευρώ, ενώ με το προηγούμενο καθεστώς θα έπαιρνε πάνω από 1.000 ευρώ. Για εισόδημα ίσο με αυτό του ανειδίκευτου εργάτη (586 ευρώ τον μήνα) το νέο σύστημα με είκοσι έτη ασφάλισης δίνει κύρια σύνταξη 477 ευρώ, ενώ για 15 έτη ασφάλισης το νέο σύστημα δίνει 413 ευρώ.

Αναλυτικά, εγκύκλιος ορίζει ότι «για τον υπολογισμό των συντάξιμων αποδοχών λαμβάνονται υπόψη οι αποδοχές του ασφαλισμένου για κάθε ημερολογιακό έτος, προσαυξανόμενες σύμφωνα με τον δείκτη πληθωρισμού της ΕΛΣΤΑΤ.
Συγκεκριμένα, η αναπροσαρμογή των συντάξιμων αποδοχών για το διάστημα έως και το 2020 διενεργείται κατά τη μεταβολή του μέσου ετήσιου γενικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή της ΕΛΣΤΑΤ. Η προσαύξηση των συντάξιμων αποδοχών για το διάστημα από το 2021 και εφεξής διενεργείται με βάση τον Δείκτη Μεταβολής Μισθών, που δεν ήταν δυνατό να υπολογιστεί εντός του 2017 από την ΕΛΣΤΑΤ».
ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ 2017. Ειδικότερα για όσους ασφαλισμένους υπέβαλαν αίτηση συνταξιοδότησης κατά το έτος 2017:
n Η προσαύξηση των συντάξιμων αποδοχών του έτους 2002 γίνεται με χρήση του γινομένου των ετήσιων μεταβολών του μέσου ετήσιου γενικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή από το έτος 2003 έως και το έτος 2016 (ο μέσος ετήσιος γενικός ΔΤΚ αποτυπώνει τη μεταβολή του μέσου ετήσιου δείκτη κάθε έτους με τον αντίστοιχο δείκτη του προηγούμενου έτους).

* Η προσαύξηση των συντάξιμων αποδοχών του έτους 2003 γίνεται με χρήση του γινομένου των ετήσιων μεταβολών του μέσου ετήσιου γενικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή από το έτος 2004 έως και το έτος 2016 (ο μέσος ετήσιος γενικός ΔΤΚ αποτυπώνει τη μεταβολή του μέσου ετήσιου δείκτη κάθε έτους με τον αντίστοιχο δείκτη του προηγούμενου έτους) κ.ο.κ.

*  Η μεταβολή του μέσου ετήσιου γενικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή έτους 2016 σημαίνει τη μεταβολή του μέσου ετήσιου δείκτη του έτους 2016 με τον αντίστοιχο δείκτη του έτους 2015, συνεπώς μεταβάλλοντας με τον δείκτη αυτόν τις συντάξιμες αποδοχές του έτους 2015 προκύπτει η αναπροσαρμογή τους στο έτος 2016.
Σημειώνεται ότι οι συντάξιμες αποδοχές αναπροσαρμόζονται έως και το προηγούμενο της συνταξιοδότησης έτος.

Επισημαίνεται ότι με το νέο καθεστώς που επέφερε ο νόμος Κατρούγκαλου (ισχύει από τον Μάιο του 2016) όσοι αποχωρούν από τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα θα λάβουν ως κύρια σύνταξη το άθροισμα δύο ποσών. Της εθνικής σύνταξης, η οποία θα καταβάλλεται με αυστηρές όμως προϋποθέσεις, και της ανταποδοτικής σύνταξης, που θα υπολογίζεται με βάση τον μέσο όρο των αποδοχών από το 2002 και μετά αλλά και με νέους χαμηλότερους συντελεστές αναπλήρωσης.

Σύμφωνα με τον νόμο Κατρούγκαλου, οι κατώτατες συντάξεις 15ετίας που θα απονέμει στο εξής ο ΕΦΚΑ σε χαμηλόμισθους θα ξεκινούν από 195,90 ευρώ για σύνταξη χηρείας, από 288 ευρώ για μειωμένη σύνταξη γήρατος και δεν θα ξεπερνούν τα 414,90 ευρώ (μεικτά) έναντι των 486 ευρώ πριν από τον Ν. 4387/2016. Οι νέες χαμηλές κατώτατες συντάξεις οφείλονται στον νέο τρόπο υπολογισμού της ανταποδοτικής σύνταξης, καθώς η εθνική σύνταξη είναι παγιωμένη και ανέρχεται σε 384 ευρώ με 20ετία και σε 345 ευρώ με 15ετία.

Οι εισφορές στον ΕΦΚΑ
Η διοίκηση του ΕΦΚΑ ανακοίνωσε ότι έχει αρχίσει η διαδικασία ανάρτησης των εισφορών Φεβρουαρίου 2017 των ελεύθερων επαγγελματιών, αυτοαπασχολούμενων και αγροτών στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Οργανισμού. Οι ασφαλισμένοι μπορούν να επισκεφθούν τον ιστότοπο www.efka.gov.gr για να πληροφορηθούν αναλυτικά την εισφορά τους, να αντλήσουν την ταυτότητα πληρωμής ή να εκτυπώσουν το ειδοποιητήριο πληρωμής. Επισημαίνεται ότι η προθεσμία καταβολής εισφορών Φεβρουαρίου λήγει τη Μ. Πέμπτη 13 Απριλίου.

tanea.gr