Αρχιτεκτονικό γραφείο αναζητάει αρχιτέκτονα ή πολιτικό μηχανικό

Αρχιτεκτονικό γραφείο αναζητάει αρχιτέκτονα ή πολιτικό μηχανικό

Απαραίτητα προσόντα

  1. Άριστη γνώση archicad
  2. Καλή γνώση τρισδιάστατου προγράμματος σχεδιασμού
  3. 3+ χρόνια προϋπηρεσία
  4. Γνώσεις ΝΟΚ
  5. Ευχέρεια στην αρχιτεκτονική σύνθεση
  6. Ομαδικό πνεύμα, αίσθηση ευθύνης

 

Στείλτε μας το βιογραφικό σας στο email :architectconstraction2022@hotmai.com