Αρχισαν οι προκαταρκτικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των Στρατιωτικών Σχολών

smy1

Για τους υποψηφίους των Στρατιωτικών Σχολών προβλέπονται Προκαταρκτικές Εξετάσεις (ΠΚΕ) οι οποίες υπόκεινται σε ένα ενιαίο επιλογικό σύστημα που περιλαμβάνει Ψυχομετρικές – Αθλητικές Δοκιμασίες και Υγειονομικές Εξετάσεις. Η Σχολή υποβάλει σε Προκαταρκτικές Εξετάσεις τους υποψηφίους που έχουν δηλώσει τη ΣΜΥ ως «πρώτη προτίμηση» στην αίτηση τους.

Οι υποψήφιοι έχουν ήδη κατανεμηθεί σε ομάδες (Καταστάσεις έχουν αποσταλεί σε όλα τα Στρατολογικά Γραφεία) και οι ΠΚΕ της κάθε ομάδας διαρκούν τέσσερεις ημέρες, όπως παρακάτω:

Την 1η ημέρα οι υποψήφιοι παρουσιάζονται στο 414 ΣΝΕΝ (Πεντέλη Αττικής) για τις Υγειονομικές εξετάσεις.

Την 2η ημέρα οι υποψήφιοι παρουσιάζονται στο 401 ΓΣΝΑ (οδός Μεσογείων και Κατεχάκη στο Χολαργό Αττικής) για εξέταση από την Ανώτατη Στρατιωτική Υγειονομική Επιτροπή (ΑΣΥΕ).

Την 3η ημέρα οι υποψήφιοι παρουσιάζονται στο Δημοτικό Στάδιο Τρικάλων για τις αθλητικές δοκιμασίες. Όσοι έχουν δηλώσει Σχολή που απαιτεί εξέταση στην κολύμβηση εξετάζονται την ίδια μέρα στο κολυμβητήριο Τρικάλων.

Την 4η ημέρα παρουσιάζονται στη Σχολή για τις Ψυχομετρικές Εξετάσεις.

Η Σχολή έχει οργανώσει και θα διεξάγει τις ΠΚΕ των υποψηφίων από 01 μέχρι 15 Ιουλίου 2011 στις εγκαταστάσεις της, στο Δημοτικό Στάδιο και στο Κολυμβητήριο Τρικάλων.

Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στα κατά τόπους Στρατολογικά Γραφεία ή να επικοινωνούν με το Τμήμα Εισαγωγικών Εξετάσεων της Σχολής στα τηλέφωνα: 2431038635, 243103863, 2431039632, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.