Αρχαιρεσίες στον Ερυθρό Σταυρό Τρικάλων

erithros stauros trikalon

Με την τροποποίηση του καταστατικού του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού (από 26/4/2015) έχει επέλθει μεταβολή στη δομή της Περιφέρειας του Ε.Ε.Σ. καθότι διαμορφώθηκε σύμφωνα με το σχέδιο «Καλλικράτης».

Ο Ε.Ε.Σ έχει πλέον 13 Περιφερειακά Τμήματα και σ’ αυτά υπάγονται τα Τμήματα και οι Επιτροπές που ανήκουν στην ίδια Περιφέρεια.

Προκειμένου να διεξαχθούν οι επικείμενες Γενικές Αρχαιρεσίες, τα τοπικά Τμήματα θα εγγράφουν τακτικά μέλη.

Παρακαλούνται όσοι ενδιαφέρονται να προσέρχονται στο Τοπικό Τμήμα προκειμένου να πραγματοποιήσουν την εγγραφή τους.

Η εγγραφή τακτικού μέλους ανέρχεται στο ποσό των 5€, η δε ετήσια συνδρομή στο ποσό των 10€.

Για το έτος 2015 τα νέα τακτικά μέλη θα καταβάλουν μόνο το ποσό της εγγραφής.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο τηλ. 2431027430.