Αποζημιώνονται οι δικαιούχοι της οδού Μανδηλαρά

mandilara 12

– Από την Περιφέρεια Θεσσαλίας ανακοινώνεται ότι, έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία για την αποζημίωση των δικαιούχων που υπέστησαν ζημιές από τη βομβιστική ενέργεια που έλαβε χώρα 20/07/2013 στη Λάρισα και στην οδό Μανδηλαρά 93.
– Η Περιφέρεια Θεσσαλίας είχε δεσμευτεί ότι μέχρι τέλους Ιουλίου θα είχε ολοκληρωθεί ο έλεγχος των δικαιολογητικών από την Υπηρεσία Εντελλόμενων εξόδων, όπως και έγινε και το ποσό της αποζημίωσης κατατέθηκε στην τράπεζα την Παρασκευή 1 Αυγούστου.
– Παρακαλούνται οι δικαιούχοι να προσέλθουν στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ( Α΄ πτέρυγα – 2ος όροφος ) και να προσκομίσουν:
α) Για ποσά έως 1.500€ δεν απαιτείται καμία ενημερότητα
β) Για ποσά από 1.500€ και άνω φορολογική ενημερότητα και
γ) Για ποσά από 3.000€ και άνω φορολογική ενημερότητα και ασφαλιστική ενημερότητα
και στη συνέχεια θα μεταβαίνουν αμέσως στην τράπεζα για να παραλαμβάνουν το ποσό που δικαιούνται, στον τραπεζικό λογαριασμό που έχουν δηλώσει (ΙΒΑΝ).
– Η Περιφέρεια Θεσσαλίας, με αφορμή κάποιες διαμαρτυρίες που διατυπώθηκαν, σχετικά με τις καθυστερήσεις που παρουσιάστηκαν και για να μη δημιουργούνται εσφαλμένες εντυπώσει, παραθέτει αναλυτικά όλο το χρονικό των ενεργειών στη διαδικασία αυτή ως εξής:
1. Αμέσως μετά τη βομβιστική ενέργεια συγκροτήθηκε επιτροπή, σε συνεργασία του ΤΕΕ με την Περιφέρεια Θεσσαλίας, για την διενέργεια αυτοψίας και πραγματογνωμοσύνης για καταγραφή και εκτίμηση των ζημιών που υπέστησαν διαμερίσματα, καταστήματα, αυτοκίνητα, κοινόχρηστοι χώροι κλπ.
2. Η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) που εκδόθηκε για την αποζημίωση των παθόντων, δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 544 τεύχος Β΄, στις 5 Μαρτίου 2014, η οποία παρελήφθη από την Διεύθυνση Οικονομικών στις 14 Απριλίου 2014.
3. Με εντολή του περιφερειάρχη, πραγματοποιήθηκε σύσκεψη των Διευθύνσεων Τεχνικών Έργων και Οικονομικών για συντονισμό των ενεργειών, όπου κλήθηκαν και παραβρέθηκαν όσοι υπέστησαν ζημιές, στους οποίους έγινε αναλυτική ενημέρωση για τα δικαιολογητικά που απαιτούνταν να προσκομίσουν, σύμφωνα με όσα όριζε η ΚΥΑ.
4. Όταν ολοκληρώθηκε η υποβολή των αιτήσεων και των λοιπών δικαιολογητικών (34 αιτήσεις για διαμερίσματα – καταστήματα και 17 αιτήσεις για αυτοκίνητα), έγινε ο απαραίτητος έλεγχος και διαβιβάστηκαν από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, για να ζητήσει την έγκριση του συνολικού ποσού των 197.217,94€ , την 10/06/2014.
– Την 11/06/2014, η Διεύθυνση Οικονομικών με έγγραφο της, ζήτησε την έγκριση του ποσού αυτού από το Υπουργείο Οικονομικών, το οποίο εγκρίθηκε και εστάλη μέσω του Προϋπολογισμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας την 29/07/2014.
– Όλοι οι φάκελοι των δικαιολογητικών εστάλησαν έγκαιρα στην Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου, όπου έγινε ο τελικός έλεγχος. Προέκυψαν ελλείψεις σε κάποια δικαιολογητικά, όπως και βεβαίωση της Αστυνομικής Αρχής σε όσους δεν είχαν δηλώσει ονομαστικά και έγκαιρα ότι ήταν παθόντες, οι οποίες ελλείψεις αναπληρώθηκαν με γρήγορες διαδικασίες.
– Η Περιφέρεια Θεσσαλίας όπως είχε δεσμευτεί με δηλώσεις του αρμόδιου αντιπεριφερειάρχη Χρήστου Καλομπάτσιου, που ορίστηκε με εντολή του περιφερειάρχη Κώστα Αγοραστού υπεύθυνος για την παρακολούθηση και γρήγορη διεκπεραίωση της διαδικασίας, την 31 Ιουλίου ολοκλήρωσε την διαδικασία και από την 1η Αυγούστου τα χρήματα είχαν κατατεθεί στην τράπεζα.

.