«Αποτελέσματα voucher Υγείας 2014»

ergasia iatros1

Σας ενημερώνουμε ότι τα πρώτα αποτελέσματα για το πρόγραμμα «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΓΕΙΑΣ», ανακοινώθηκαν σήμερα 26/09/2014. Πρόκειται για πρόγραμμα που η προθεσμία υποβολής αιτήσεων έληξε στις 28/07/2014.

Μπορείτε να δείτε τα αποτελέσματα του προγράμματος και την μοριοδότηση σας στην επίσημη ιστοσελίδα του προγράμματος εδώ..

Υπενθυμίζουμε ότι το πρόγραμμα περιλαμβάνει θεωρητική κατάρτιση 240 ωρών και πρακτική άσκηση σε Μονάδες Υγείας του ΠΕΔΥ διάρκειας 960 ωρών, η οποία δεν θα υπερβαίνει τους 7 μήνες. Το εκπαιδευτικό επίδομα (θεωρητικής και πρακτικής άσκησης) κάθε καταρτιζομένου ανέρχεται συνολικά σε 7.800 € μεικτά.

Οι ωφελούμενοι θα πρέπει το αργότερο εντός 30 ημερολογιακών ημερών από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων να ενεργοποιήσουν την επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας. Η ενεργοποίηση της επιταγής γίνεται με τη σύναψη σύμβασης μεταξύ του καταρτιζόμενου με τον πάροχο κατάρτισης.

Σε περίπτωση που είστε στους επιλεγέντες του προγράμματος για να συμμετάσχετε στο πρόγραμμα θα πρέπει να προσκομίσετε:

i. Την Αίτηση Συμμετοχής.

ii. Αντίγραφα δικαιολογητικών για την απόδειξη των στοιχείων που δήλωσε στην Αίτηση Συμμετοχής του, όπως αυτά ορίζονται παρακάτω.

Τίτλος σπουδών.
Δελτίο ανεργίας σε ισχύ.
Δελτίο Αστυνομικής ταυτότητας (και οι 2 όψεις)
Αντίγραφο του Εκκαθαριστικού της Εφορίας ατομικό οικονομικού έτους 2013 (εισοδήματα 2012) ή αντίστοιχα και την φορολογική δήλωση σε περίπτωση που ήταν προστατευόμενο μέλος.

Μπορείτε να δείτε περισσότερες πληροφορίες για πρόγραμμα εδώ.

Για περαιτέρω πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να επικοινωνήσουν με το ΑΚΕΘ στα τηλέφωνα 2431024697, 79767 ή στην ιστοσελίδα www.aketh.gr ή να μας επισκεφτούν στις εγκαταστάσεις μας, Φουρνονησίων 4, 42100, Τρίκαλα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Φουρνονησίων 4
42100, Τρίκαλα
Τηλ. 24310 24697 – Fax: 24310 79768
e-mail: seminars@aketh.gr
Web site: www.aketh.gr

.