Αποστολάκης Γεώργιος: Δημόσια ερωτήματα αντιπλημμυρικής προστασίας

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ

  • κ.κ. ΔΗΜΑΡΧΟΥΣ του Νομού Τρικάλων
  • κ. ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΝ και λοιπούς υπευθύνους της Περιφέρειας Τρικάλων

Μετά τις πρόσφατες τεράστιες καταστροφές που προκάλεσε η πρόσφατη πλημμύρα, με την επωνυμία Daniel, καθώς και τις τελευταίες προειδοποιήσεις της Ε.Μ.Υ. και άλλων αρμοδίων οργάνων για επανάληψη των ακραίων φαινομένων στην περιοχή της Θεσσαλίας, λίαν συντόμως, ερωτώνται δημόσια οι Υπεύθυνοι τοπικοί Άρχοντες και Φορείς για τα κάτωθι:

  1. Ποια μέτρα πήραν και τί υλοποιήθηκε σχετικά με την αποκατάσταση των ζημιών σε κατεστραμμένα φυσικά αναχώματα και υδάτινα φράγματα, ώστε να προστατευθούν χωριά και περιοχές, που επλήγησαν ανηλεώς πρόσφατα;
  2. Ελέγθηκαν επαρκώς τα ευπαθή σημεία των φραγμάτων που έχουν κατασκευαστεί για προστασία των περιοχών, αν λειτουργούν, ώστε να αποσοβήσουν με την χρήση τους τον επικείμενο κίνδυνο;
  3. Καθαρίστηκαν οι κοίτες των ποταμών και παραποτάμων από τα ποικίλα μπάζα, τους κορμούς δένδρων και άλλα υλικά που κατέβασε η προηγηθείσα μεγάλη νεροποντή, ώστε να λειτουργήσουν εκτονωτικά στα επερχόμενα ακραία φαινόμενα;
  4. Ελέγθηκαν και επισκευαστήκαν οι γέφυρες που παρουσίασαν προβλήματα;

Δικαιούνται και αναμένουν οι συμπολίτες μας τις υπεύθυνες απαντήσεις σας.