Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Β/θμιας Εκπαίδευσης (ΟΝΟΜΑΤΑ)

akpaideush 6

Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από ΚΕ.Δ.Δ.Υ. ή Π.Υ.Σ.Δ.Ε. σε Π.Υ.Σ.Δ.Ε. σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. για το διδακτικό έτος 2015-2016

Αναλυτικά, η απόφαση και τα ονόματα:

Αποσπάσεις

.