Απολογισμός των δομών αντιμετώπισης της φτώχειας στο δήμο Τρικκαίων

ftoxeia

Ευρύ και ουσιαστικό, με απτά αποτελέσματα, είναι το δίχτυ προστασίας που έχει δημιουργήσει ο Δήμος Τρικκαίων για συμπολίτες με οικονομικά προβλήματα.

Οι Κοινωνικές Δομές Αντιμετώπισης της Φτώχειας, με το πλήθος των υπηρεσιών το πλαίσιο της λειτουργίας τους, έχουν δράσει υποστηρικτικά τους τελευταίους 11 μήνες. Το διάστημα, δηλαδή, λειτουργίας της Δομής, με τη συνεργασία της αμκε «.Συνειρμός».
Η συνεισφορά των ιδιωτών και των επιχειρήσεων, καθώς και κρατικών φορέων, είναι πολύ σημαντική. Αυτή αποδεικνύεται από την καθιερωμένη λογοδοσία που για το δίμηνο Ιούλιο; – Αύγουστος 2015 δημοσιοποιούν οι δράσεις της Δομής.
Συγκεκριμένα, βάσει των στοιχείων, οι συμπολίτες τρικαλινοί που μετέχουν στις δράσεις μιας εκ των Δομών, ωφελήθηκαν ως εξής:

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ
για το δίμηνο Ιούλιος – Αύγουστος 2015

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ

ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
Δημότες που εξυπηρετήθηκαν με «καλάθι» αξίας 40€ 163 161
Δημότες που εξυπηρετήθηκαν με «καλάθι» μικρότερης αξίας 70 123
Σύνολο ωφελούμενων Κοινωνικού Παντοπωλείου 233 284
Μηνιαία αξία προϊόντων 7.570€ 8.285€

ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ

ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
Δημότες που εξυπηρετήθηκαν 110 107

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ

ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
Δημότες που εξυπηρετήθηκαν 217 218
Αριθμός μερίδων που διατέθηκαν 4.185 4.604

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ

ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
Δημότες που εξυπηρετήθηκαν με φάρμακα 126 73
Αξία φαρμάκων που χορηγήθηκαν 4.696 € 2.388 €

.