Απολογισμός Κέντρου Ιστορίας και Πολιτισμού της εταιρείας Κλιάφα

kliafa_60

 

 

 

Κατά τη σχολική  χρονιά 2011-2012 επισκέφθηκαν το Κέντρο Ιστορίας και Πολιτισμού της εταιρείας Κλιάφα  σαράντα δύο σχολεία ( δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια) της περιφέρειας Τρικάλων, τέσσερα  σχολεία από άλλες πόλεις

( Καρδίτσα,  Βόλο, Λιτόχωρο και Αθήνα ) και τρεις προσκοπικές ομάδες από Τρίκαλα, Αθήνα και Βελβενδό Κοζάνης.

Ιδιαίτερη απήχηση είχαν τα οπτικοακουστικά μαθήματα της τοπικής ιστορίας τα οποία παρακολούθησαν χίλιοι οκτακόσιοι δύο( 1802) μαθητές μαζί με τους καθηγητές τους.

Παράλληλα το Κέντρο  Ιστορίας και Πολιτισμού Κλιάφα οργάνωσε έκθεση φωτογραφίας με θέμα «Τρίκαλα 1950-1960. Η δεκαετία της ανασυγκρότησης και των προσδοκιών» ,εξέδωσε τη μελέτη της Μ. Κλιάφα με τίτλο « Η επιχειρηματικότητα στα Τρίκαλα. Μια παραγνωρισμένη ιστορία» και φιλοξένησε εκτός από το συνέδριο του ΦΙΛΟΣ, πολλά σεμινάρια και ημερίδες εκπαιδευτικών.

Χάρη στην προσφορά των τρικαλινών φίλων το αρχείο του Κέντρου Ιστορίας και Πολιτισμού της εταιρείας Κλιάφα  εμπλουτίσθηκε  με δεκάδες παλιές φωτογραφίες και έγγραφα, ενώ αρκετοί  μεταπτυχιακοί φοιτητές συμβουλεύτηκαν για τις εργασίες τους το αρχείο των θεσσαλικών εφημερίδων.

Κατά τους θερινούς μήνες, λόγω μειωμένης προσέλευσης επισκεπτών, το Κέντρο Ιστορίας και Πολιτισμού της εταιρείας Κλιάφα θα λειτουργήσει μόνο με ραντεβού στα τηλέφωνα 24310-27313 και 24310-27314.