Αποκεντρωμένη: Δασικά έργα ύψους 12,8 εκατ. σε Στερεά Ελλάδα και Θεσσαλία

Από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης…

Τον πίνακα με τα 15 έργα, συνολικού προϋπολογισμού 12,8 εκατομμυρίων ευρώ, που υπέβαλλε μέσω των δασικών της υπηρεσιών στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, δημοσιοποίησε η Αποκεντρωμένη διοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλλάδας.

Οι προτάσεις αφορούν έργα και εργασίες πρόληψης καθώς και αποκατάστασης ζημιών σε δάση και δασικές εκτάσεις εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, φυσικών καταστροφών και καταστροφικών συμβάντων. Αναλυτικότερα κατατέθηκαν αιτήσεις στήριξης για την υλοποίηση εγκεκριμένων δασοτεχνικών μελετών στο Μέτρο 8 του ΠΑΑ για έργα όπως διευθέτηση ορεινών χειμάρρων, βελτίωση βατότητας δασικών δρόμων, αναδασωτικές εργασίες σε καμένες εκτάσεις  και εργασίες  προστασίας  της υγείας των φυτών.

Οι προτάσεις των Δασικών Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας –Στερεάς Ελλάδας στα υπομέτρα 8.3 (Πρόληψη ζημιών σε δάση εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, φυσικών καταστροφών και καταστροφικών συμβάντων) και 8.4 (Αποκατάσταση ζημιών σε δάση εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, φυσικών καταστροφών και καταστροφικών συμβάντων) του ΠΑΑ 2014-2020, είναι οι ακόλουθες:

     ΜΕΤΡΟ   8                 Υπομέτρα  8.3  & 8.4

A/A

Υπηρεσία

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ   σε €

ΥΠΟΜΕΤΡΟ

1

Δασαρχείο Τρικάλων

Μελέτη δασοτεχνικής διευθέτησης συμβάλλοντα Νέας Πεύκης, χειμάρρου Βαθυρρεμιώτη, του Άνω Ρου Αχελώου

1.420.000,00

8.3.3.1

2

Μελέτη δασοτεχνικής διευθέτησης συμβάλλοντα Παλαιοκαρυάς

4.900.000,00

8.3.3.1

3

Μελέτη εργασιών καταπολέμησης της ασθένειας του μεταχρωματικού έλκους του πλατάνου στην περιοχή του Δασαρχείου Τρικάλων

49.600,00

8.3.2.1

4

Δασαρχείο Αταλάντης

Βελτίωση Δασικού Δρόμου Αηλιάς- Καρυά

200.000,00

8.3.3.1

5

Δασαρχείο Καρπενησίου

Δασοτεχνική Διευθέτηση κλάδου Ιτιάς,χειμάρρου Κλαρωτού Δ.Ε Καρπενησίου

2.108.000,00

8.3.3.1

6

Δασαρχείο Καρδίτσας

Εργα αντιπυρικής προστασίας στις αναδασώσεις στο Δημόσιο Δάσος Καναλίων-Φαναρίου

395.000,00

8.3.3.1

7

Δασαρχείο Λίμνης

Αντιπυρική προστασία δημοσίων δασών

706.800,00

8.3.3.1

8

Βελτίωση δασικού δρόμου ‘Πήλι-Καρυά”

396.568,89

8.3.3.1

9

Βελτίωση δασικού δρόμου “Πλατάνι -Ψιλή Ράχη”

570.400,00

8.3.3.1

10

Τεχνική διευθέτηση χειμάρου της υδρολογικής λεκάνης 23.27.02 Χείμαρρος Ξηροπόταμος

548.080,00

8.3.3.1

11

Τεχνική διευθέτηση χειμάρρου της υδρολογικής λεκάνης 23.27.02 “συγκρότημα υπολεκανών ΝΔ κλιτύων Κανδυλίου όρους

84.940,00

8.3.3.1

12

Συμπληρωματικές εργασίες και έργα αποκατάστασης της τεχνικής διευθέτησης χειμάρρου της υδρολογικής λεκάνης 23.27.07.01 χείμαρρος Νηλεα

419.120,00

8.3.3.1

13

Δασαρχείο Λίμνης

Αποκατάσταση βατότητας του Δασικού δρόμου Ρετσινόλακος-Καλαμούδι

45.880,00

8.4.3.1

14

Αποκατάσταση ζημιών στους δασικούς δρόμους του Δημοσίου Δάσους Λίμνης εξαιτίας πυρκαγιάς

372.000,00

8.4.3.1

15

Αναδασώσεις καμένης έκτασης Δημοσίου Δάσους Λίμνης

328.825,93

8.4.1.1

ΣΥΝΟΛΟ

12.545.214,82

 

Ο Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας –Στερεάς Ελλάδας συγχαίρει και ευχαριστεί τους συναδέλφους όλων των Δασικών Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, για την υπερπροσπάθεια που κατέβαλλαν μέσα από τις δύσκολες συνθήκες που βιώνουμε, να προγραμματίσουν και να ωριμάσουν προτάσεις και δράσεις, για την προστασία των δασικών οικοσυστημάτων, του φυσικού μας περιβάλλοντος και της δημόσιας περιουσίας από κάθε κίνδυνο και απειλή σε μια εποχή που υπάρχει επιτακτική ανάγκη της διατήρησής του.

Επίσης ευχαριστεί  ιδιαίτερα τους συναδέλφους των  Δασαρχείων  Αταλάντης, Καρδίτσας, Καρπενησίου, Λίμνης και Τρικάλων, τις Δνσεις Δασών Εύβοιας, Ευρυτανίας, Καρδίτσας, Τρικάλων Φθιώτιδας και Δνση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών, για την άψογη συνεργασία μεταξύ των και την υποβολή των προτάσεων στο ΠΑΑ 2014-2020.