Αποφάσεις δημοτικού συμβουλίου δήμου Τρικκαίων

dimotiko symvoulio trika

Πίνακας θεμάτων που συζητήθηκαν στην 16η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ στις 25/06/2015 Ημέρα Πέμπτη, ώρα 20:00 και αποφάσεων που λήφθηκαν (περιληπτικά) σύμφωνα με το άρθρο 97 του N.3463/2006 (ΔKK).

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

1. Έγκριση κατανομή της 1ης δόσης ΣΑΤΑ 2015
Α.Δ.Σ 334/2015 : Αποφασίζει Ομόφωνα
Εγκρίνει την κατανομή της 1ης δόσης ΣΑΤΑ 2015.

2. Έγκριση της αριθ. 272/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Πρόταση προς έγκριση προ-εγγραφών στο Δημοτικό Ωδείο Τρικάλων με έκπτωση για την περίοδο από 1 Ιουνίου έως και 16 Ιουλίου 2015 για τη σχολική χρονιά 2015-2016 »
Α.Δ.Σ 335/2015 : Αποφασίζει Ομόφωνα
Εγκρίνει την αριθ. 272/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Πρόταση προς έγκριση προ-εγγραφών στο Δημοτικό Ωδείο Τρικάλων με έκπτωση για την περίοδο από 1 Ιουνίου έως και 16 Ιουλίου 2015 για τη σχολική χρονιά 2015-2016 »

3. Σχέδιο ψηφίσματος ενάντια στη νομιμοποίηση της χρήσης ναρκωτικών από τη Δημοτική Παράταξη «Λαϊκή Συσπείρωση» Τρικάλων.
Α.Δ.Σ 336/2015: Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Δεν εγκρίνει το κατεπείγον του θέματος.

4. Εξουσιοδότηση Δημάρχου για υπογραφή του Υπομνήματος με τίτλο» Πολύτιμοι οι κυνηγοί για τη φύση, για την ύπαιθρο και την Οικονομία»
Α.Δ.Σ 337/2015 : Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει την εξουσιοδότηση του Δημάρχου για υπογραφή του Υπομνήματος με τίτλο»Πολύτιμοι οι κυνηγοί για τη φύση, για την ύπαιθρο και την Οικονομία».

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

ΘΕΜΑΤΑ Νομικών Προσώπων – Επιχειρήσεων – Εταιριών:
1. Έγκριση Οικονομοτεχνικής Μελέτης για τον εκσυγχρονισμό του Δημοτικού φωτισμού, σε επιλεγμένες Δημοτικές οδούς και κοινόχρηστους χώρους, καθώς και σε Δημοτικά κτήρια, στα πλαίσια του προγράμματος JESSICA.
Α.Δ.Σ 338/2015 : Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει την Οικονομοτεχνική Μελέτη για τον εκσυγχρονισμό του Δημοτικού φωτισμού, σε επιλεγμένες Δημοτικές οδούς και κοινόχρηστους χώρους, καθώς και σε Δημοτικά κτήρια, στα πλαίσια του προγράμματος JESSICA.

2. Λήψη απόφασης για την δωρεάν παραχώρηση της χρήσης των κεφαλών των φωτιστικών σωμάτων τα οποία κείνται επί των κολώνων φωτισμού σε επιλεγμένες δημοτικές οδούς, κοινόχρηστους χώρους και σε δημοτικά κτίρια, όπως αυτά περιγράφονται στην εγκριθείσα πρόταση επένδυσης στα πλαίσια του
προγράμματος JESSICA»
Α.Δ.Σ 339/2015 : Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει τη δωρεάν παραχώρηση της χρήσης των κεφαλών των φωτιστικών σωμάτων τα οποία κείνται επί των κολώνων φωτισμού σε επιλεγμένες δημοτικές οδούς, κοινόχρηστους χώρους και σε δημοτικά κτίρια, όπως αυτά περιγράφονται στην εγκριθείσα πρόταση επένδυσης στα πλαίσια του
προγράμματος JESSICA»

ΘΕΜΑΤΑ Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών:

3. Διαγραφή ποσών ως αχρεωστήτως βεβαιωθέντα και επιστροφή ποσών ως αχρεωστήτως εισπραχθέντα
Α.Δ.Σ 340/2015 : Αποφασίζει Ομόφωνα
Εγκρίνει τη διαγραφή ποσών ως αχρεωστήτως βεβαιωθέντα και επιστροφή ποσών ως αχρεωστήτως εισπραχθέντα

4. Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τους δήμους σύμφωνα με τα άρθρα 1-17 του Ν. 4321/2015
Α.Δ.Σ 341/2015 : Αποφασίζει Ομόφωνα
Εγκρίνει τη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τους δήμους σύμφωνα με τα άρθρα 1-17 του Ν. 4321/2015

ΘΕΜΑΤΑ Δ/νσης Τ.Υ. και Προγραμματισμού:

16. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κατασκευή λιμνοδεξαμενής στη θέση Ζαγορίτη στην Τοπική Κοινότητα Αγρελιάς της Δημ. Ενότητας Παληοκάστρου»
Α.Δ.Σ 343/2015 : Αποφασίζει Ομόφωνα
Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κατασκευή λιμνοδεξαμενής στη θέση Ζαγορίτη στην Τοπική Κοινότητα Αγρελιάς της Δημ. Ενότητας Παληοκάστρου»

ΘΕΜΑΤΑ Επιτροπών (Οικονομική – Ποιότητα Ζωής-Ονοματοθεσίας):

24. Κατ’ αρχήν απόφαση σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής Ονοματοθεσίας του Δήμου Τρικκαίων περί μετονομασίας της οδού «Απόλλωνος» σε «Άρη Βελουχιώτη».
Α.Δ.Σ 345/2015 : Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
1. Να μην μετονομαστεί η οδός «ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ» σε «ΑΡΗ ΒΕΛΟΥΧΙΩΤΗ»
2. Να μην δοθεί το όνομα «ΑΡΗ ΒΕΛΟΥΧΙΩΤΗ» σε άλλη οδό της πόλης των Τρικάλων.
3. Να μην τοποθετηθεί στη συμβολή των οδών Απόλλωνος και Ασκληπιού ο φανοστάτης που κρεμάστηκε το κεφάλι του Άρη Βελουχιώτη
4. Να μην τοποθετηθεί αναθηματική πλάκα για τον «ΑΡΗ ΒΕΛΟΥΧΙΩΤΗ» στη συμβολή των οδών Απόλλωνος και Ασκληπιού .

ΘΕΜΑΤΑ Γενικά:

29. Ορισμός μελών για τη συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση και την εκπροσώπηση του Δήμου Τρικκαίων στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας «Δημοτικά Σφαγεία Τρικάλων Α.Ε.».
Α.Δ.Σ 344/2015 : Αποφασίζει Ομόφωνα
Ορίζει μέλη για τη συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση και την εκπροσώπηση του Δήμου Τρικκαίων στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας «Δημοτικά Σφαγεία Τρικάλων Α.Ε.» τους Δημοτικούς Συμβούλους :
κ. Μπούρα Χρήστο με αναπληρωματικό μέλος τον κ. Ντιντή Παναγιώτη και κ. Στουρνάρα Γεώργιο με αναπληρωματικό μέλος τον κ. Γκουγκουστάμο Ζήση.

Έγκριση διακοπής της συνεδρίασης και συνέχισης αυτής την Τρίτη 30.06.2015 και ώρα 20:00
Α.Δ.Σ 346/2015 : Αποφασίζει Ομόφωνα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΜΙΧΑΗΛ ΔΗΜ. ΜΠΑΡΔΑΣ

.