Αποφάσεις δημοτικού συμβουλίου δήμου Τρικκαίων

Πίνακας θεμάτων που συζητήθηκαν στην  9η Τακτική Συνεδρίαση στις 19/4/2018 ημέρα Πέμπτη, ώρα 19:00 και αποφάσεων που λήφθηκαν (περιληπτικά) σύμφωνα με το άρθρο 97 του N.3463/2006 (ΔKK).

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 • Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών
 1. Αύξηση ωραρίου εργασίας προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ Μερικής Απασχόλησης

Α.Δ.Σ. 222/2018  Αποφασίζει  Ομόφωνα
Εγκρίνει την αύξηση ωραρίου εργασίας προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ Μερικής Απασχόλησης, σύμφωνα με την εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας.

 • Γενικά
 1. Λήψη απόφασης επί πρότασης ψηφίσματος της Λαϊκής Συσπείρωσης με θέμα: ” Όχι στον πόλεμο, απεμπλοκή της χώρας μας από τους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς”

Α.Δ.Σ. 223/2018  Αποφασίζει  κατά Πλειοψηφία
Απορρίπτει την πρόταση ψηφίσματος της Δημοτικής Παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση» με θέμα:

” Όχι στον πόλεμο, απεμπλοκή της χώρας μας από τους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς”

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ                               

 • Δ/νσης Τ.Υ. και Προγραμματισμού
 1. Έγκριση της εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Ανάπλαση Πλατείας & Παιδικής χαράς επί της οδού Ραδινού» αποκλειστικά με δαπάνες της εταιρίας Metallico A.E., καθορισμός των όρων εκτέλεσης του έργου και έγκριση ΣΑΥ & ΦΑΥ.
  Α.Δ.Σ. 224/2018  Αποφασίζει  κατά Πλειοψηφία
  Εγκρίνει την εκτέλεση του έργου με τίτλο «Ανάπλαση Πλατείας & Παιδικής χαράς επί της οδού Ραδινού» αποκλειστικά με δαπάνες της εταιρίας Metallico A.E., τον καθορισμό των όρων εκτέλεσης του έργου καθώς και την έγκριση ΣΑΥ & ΦΑΥ.
 2. Έγκριση του Σ.Α.Υ. – Φ.Α.Υ. του έργου: «ΕΞΩΡΑΙΣΜΟΣ ΓΗΠΕΔΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Τ.Κ. ΓΛΙΝΟΥ»
  Α.Δ.Σ. 225/2018  Αποφασίζει  Ομόφωνα
  Εγκρίνει το Σ.Α.Υ. – Φ.Α.Υ. του έργου: «ΕΞΩΡΑΙΣΜΟΣ ΓΗΠΕΔΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Τ.Κ.  ΓΛΙΝΟΥ»
 3. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο: «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΔΙΑΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΜΕΤΕΩΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ “ΚΕΜΟΣ”»
  Α.Δ.Σ. 226/2018 Αποφασίζει  Ομόφωνα
  Εγκρίνει το Πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο: «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΔΙΑΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΜΕΤΕΩΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ “ΚΕΜΟΣ”»
 4. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου «Εγκατάσταση δικτύου φυσικού αερίου και αποπεράτωση 23ου Νηπιαγωγείου Τρικάλων».
  Α.Δ.Σ. 227/2018  Αποφασίζει  Ομόφωνα
  Εγκρίνει το Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής του έργου «Εγκατάσταση δικτύου φυσικού αερίου και αποπεράτωση 23ου Νηπιαγωγείου Τρικάλων».
 5. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 2014-2015» .
  Α.Δ.Σ. 228/2018 Αποφασίζει  Ομόφωνα
  Εγκρίνει το Πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 2014-2015» .
 6. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: Μελέτη-Κατασκευή Κλειστού Γυμναστηρίου Δήμου Τρικκαίων.
  Α.Δ.Σ. 229/2018 Αποφασίζει  Ομόφωνα
  Εγκρίνει το Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής του έργου: Μελέτη-Κατασκευή Κλειστού Γυμναστηρίου Δήμου Τρικκαίων.
 7. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο: «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΙΟΥ 1ου ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ» .
  Α.Δ.Σ. 230/2018 Αποφασίζει  Ομόφωνα
  Εγκρίνει το Πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο: «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΙΟΥ 1ου ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ» .
 8. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή αθλητικού πάρκου Τ.Κ. Ριζώματος Δ. Τρικκαίων».
  Α.Δ.Σ. 231/2018 Αποφασίζει  Ομόφωνα
  Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή αθλητικού πάρκου Τ.Κ. Ριζώματος Δ. Τρικκαίων» μέχρι 31-5-2018.
 9. Έγκριση της μελέτης του έργου με τίτλο: “ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ «ΕΜΑΥΤΙΩΝ» ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ 1ΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ 1ΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ”, των ΣΑΥ & ΦΑΥ που τη συνοδεύουν και της κατάθεσης φακέλου-πρότασης για την ένταξη και χρηματοδότηση του εν λόγω έργου  στο Π.Δ.Ε. 2018 του ΥΠΠΕΘ: ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ «ΕΜΑΥΤΙΩΝ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΒΑΘΜΙΔΩΝ».
  Α.Δ.Σ. 232/2018  Αποφασίζει  Ομόφωνα
  Εγκρίνει την μελέτη του έργου με τίτλο: “ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ «ΕΜΑΥΤΙΩΝ» ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ 1ΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ 1ΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ”, των ΣΑΥ & ΦΑΥ που τη συνοδεύουν, την κατάθεση φακέλου-πρότασης για την ένταξη και χρηματοδότηση του εν λόγω έργου  στο Π.Δ.Ε. 2018 του ΥΠΠΕΘ: ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ «ΕΜΑΥΤΙΩΝ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΒΑΘΜΙΔΩΝ».
 10. 10. Έγκριση 1η ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΗΣ 7ης, 8ης, 9ης , 10ης, 11ης ΚΑΙ 12ης ΔΟΣΗΣ ΣΑΤΑ 2017
  Α.Δ.Σ. 233/2018 Αποφασίζει  Ομόφωνα
  Εγκρίνει την 1η κατανομή της 7ης, 8ης, 9ης, 10ης, 11ης και 12ης δόσης ΣΑΤΑ 2017
 11. 11. Έγκριση ΣΑΥ – ΦΑΥ του έργου «ΕΠΕΚΤΑΣΗ & ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΥΛΗΣ ΤΟΥ 1ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ» .
  Α.Δ.Σ. 234/2018  Αποφασίζει  Ομόφωνα
  Εγκρίνει το ΣΑΥ – ΦΑΥ του έργου «ΕΠΕΚΤΑΣΗ & ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΥΛΗΣ ΤΟΥ 1ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ» .
 12. 12. Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΠΑΛΗΟΚΑΣΤΡΟΥ»
  Α.Δ.Σ. 235/2018  Αποφασίζει  Ομόφωνα
  Εγκρίνει τον 2ο Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών  του έργου «ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΠΑΛΗΟΚΑΣΤΡΟΥ»
 13. 13. Έγκριση υπογραφής Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ των αδερφών Δήμων ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ και ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ, με αντικείμενο την εκπόνηση από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Τρικκαίων έξι (6) συγκεκριμένων μελετών για λογαριασμό του Δήμου Αντιπάρου
  Α.Δ.Σ. 236/2018 Αποφασίζει  κατά Πλειοψηφία
  Εγκρίνει: α) την υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ των αδερφών Δήμων ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ και ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ, με αντικείμενο την εκπόνηση από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Τρικκαίων έξι (6) συγκεκριμένων μελετών για λογαριασμό του Δήμου Αντιπάρου, β) εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο για την υπογραφής της εν λόγω σύμβασης και γ) ορίζει τον Δήμαρχο κ. Δημήτρη Παπαστεργίου με αναπληρωτή τον κ. Ψύχο Κων/νο, ως μέλος της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της αναφερόμενης σύμβασης.
 14. 14. Έγκριση ηλεκτρονικού διαγωνισμού ανάδειξης συμβούλου για την εκπόνηση Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Δήμου Τρικκαίων (ΣΒΑΚ), στο πλαίσιο υλοποίησης του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου με τίτλο «ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2016 – Άξονας Προτεραιότητας (4) – Αστική Βιώσιμη Κινητικότητα
  Α.Δ.Σ. 237/2018 Αποφασίζει  κατά Πλειοψηφία
  Εγκρίνει τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό ανάδειξης συμβούλου για την εκπόνηση Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Δήμου Τρικκαίων (ΣΒΑΚ), στο πλαίσιο υλοποίησης του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου με τίτλο «ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2016 – Άξονας Προτεραιότητας (4) – Αστική Βιώσιμη Κινητικότητα.
 15. 15. Έγκριση του 1ου ΑΠΕ και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ-ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ  ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ EΣΤΙΑΙΩΤΙΔΑΣ, ΜΕΓ.ΚΑΛΥΒΙΩΝ, ΠΑΛΗΟΚΑΣΤΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΗΘΑΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ»
  Α.Δ.Σ. 238/2018  Αποφασίζει  Ομόφωνα
  Εγκρίνει τον 1ο ΑΠΕ και την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ-ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ  ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ EΣΤΙΑΙΩΤΙΔΑΣ, ΜΕΓ.ΚΑΛΥΒΙΩΝ, ΠΑΛΗΟΚΑΣΤΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΗΘΑΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ»
 • Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών
 1. 17. Έγκριση διενέργειας ανοικτής ηλεκτρονικής διαγωνιστικής διαδικασίας κάτω των ορίων για την προμήθεια έτοιμου φαγητού για τη σίτιση: α) των μαθητών μουσικού σχολείου Τρικάλων, σχολικού έτους 2018-2019 και  β) των ωφελουμένων του ΚΗΦΗ  {Η ΤΡΙΚΚΗ}, προϋπ/σμού δαπάνης 181.982,40 €  συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
  Α.Δ.Σ. 243/2018  Αποφασίζει  Ομόφωνα
  Εγκρίνει τη διενέργεια ανοικτής ηλεκτρονικής διαγωνιστικής διαδικασίας κάτω των ορίων για την προμήθεια έτοιμου φαγητού για  τη σίτιση: α) των μαθητών μουσικού σχολείου Τρικάλων, σχολικού έτους 2018-2019 και  β) των ωφελουμένων του ΚΗΦΗ  {Η ΤΡΙΚΚΗ}, προϋπ/σμού δαπάνης 181.982,40€  συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
 2. 18. Παραγραφή υποχρεώσεων του Δήμου  Τρικκαίων προς τρίτους λόγω παρέλευσης πενταετίας.
  Α.Δ.Σ. 244/2018  Αποφασίζει  κατά Πλειοψηφία
  Εγκρίνει την παραγραφή υποχρεώσεων  του Δήμου  Τρικκαίων προς τρίτους λόγω παρέλευσης πενταετίας.
 3. 19. Έγκριση διαγραφής ποσού τροφείων Ζ’ Παιδικού Σταθμού από  χρηματικό κατάλογο  του Δήμου
  Α.Δ.Σ. 245/2018  Αποφασίζει  Ομόφωνα
  Εγκρίνει τη διαγραφή ποσού  τροφείων Ζ’ Παιδικού Σταθμού από  χρηματικό κατάλογο  του Δήμου
 4. 20. Έγκριση αποδοχής παραίτησης του κ. Αντωνίου Σπυρίδωνα του Ευαγγέλου από τη μίσθωση δημοτικής έκτασης επιφανείας 10,387 στρεμμάτων στην τ.κ. Κεφαλοβρύσου, επαναληπτικής δημοπρασίας της δημοτικής έκτασης καθώς  και κατάπτωση της αρ. 103/4910/27-03-2018 εγγυητικής επιστολής της Συνεταιριστικής Τράπεζας Θεσσαλίας που εκδόθηκε στο όνομα του κ.Αντωνίου Σπυρίδωνα  υπέρ του Δήμου Τρικκαίων
  Α.Δ.Σ. 246/2018  Αποφασίζει  Ομόφωνα
  Αποδέχεται την παραίτηση του κ. Αντωνίου Σπυρίδωνα του Ευαγγέλου από τη μίσθωση δημοτικής έκτασης επιφανείας 10,387 στρεμμάτων στην Τ.Κ. Κεφαλοβρύσου, επαναληπτικής δημοπρασίας της δημοτικής έκτασης καθώς  και την κατάπτωση της αρ. 103/4910/27-03-2018 εγγυητικής επιστολής της Συνεταιριστικής Τράπεζας Θεσσαλίας που εκδόθηκε στο όνομα του κ.Αντωνίου Σπυρίδωνα  υπέρ του Δήμου Τρικκαίων, και εγκρίνει την επανάληψη της δημοπρασίας.
 5. 21. Έγκριση σύμβασης χρήσης συστήματος ηλεκτρονικής τραπεζικής Winbank με την Τράπεζα ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. για την Διενέργεια Συναλλαγών των λογαριασμών ειδικού σκοπού πάγιων προκαταβολών τοπικών κοινοτήτων
  Α.Δ.Σ. 247/2018  Αποφασίζει  Ομόφωνα
  Εγκρίνει την σύμβαση χρήσης συστήματος ηλεκτρονικής τραπεζικής Winbank με την Τράπεζα ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. για την Διενέργεια Συναλλαγών των λογαριασμών ειδικού σκοπού πάγιων προκαταβολών Τοπικών Κοινοτήτων
 • Δ/νσης Παιδείας – Πολιτισμού
 1. 22. Συνδιοργάνωση του Δήμου Τρικκαίων με τον Φιλολογικό Ιστορικό Λογοτεχνικό Σύνδεσμο Τρικάλων (Φ.Ι.ΛΟ.Σ.) για την πραγματοποίηση εκδήλωσης με θέμα: “Βραβείο Φιλίας Τρικάλων 2018” την Κυριακή 6 Μαίου 2018 στην αίθουσα “ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΒΡΑΚΟΣ” του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Τρικκαίων “ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΡΙΓΩΝΗΣ”.
  Α.Δ.Σ. 248/2018 Αποφασίζει  Ομόφωνα
  Εγκρίνει την συνδιοργάνωση του Δήμου Τρικκαίων με τον Φιλολογικό Ιστορικό Λογοτεχνικό Σύνδεσμο Τρικάλων (Φ.Ι.ΛΟ.Σ.) για την πραγματοποίηση εκδήλωσης με θέμα: “Βραβείο Φιλίας Τρικάλων 2018” την Κυριακή 6 Μαίου 2018 στην αίθουσα “ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΒΡΑΚΟΣ” του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Τρικκαίων “ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΡΙΓΩΝΗΣ”.
 2. 23. Συνδιοργάνωση του Δήμου Τρικκαίων με τον Αθλητικό Παλαιστικό Σύλλογο Τρικάλων (ΑΠΣ ΤΡΙΚΑΛΑ) και το Κέντρο Εκπαίδευσης Αθλητών Παλαίστρα (ΚΕΑΠ) για τη διεξαγωγή του Meteora Wrestling Academy -international model Camp, που θα πραγματοποιηθεί  από τις 30 Ιουνίου έως τις 6 Ιουλίου 2018, στα  Τρίκαλα  και   στην  Καλαμπάκα.
  Α.Δ.Σ. 249/2018  Αποφασίζει  Ομόφωνα
  Εγκρίνει την συνδιοργάνωση του Δήμου Τρικκαίων με τον Αθλητικό Παλαιστικό Σύλλογο Τρικάλων (ΑΠΣ ΤΡΙΚΑΛΑ) και το Κέντρο Εκπαίδευσης Αθλητών Παλαίστρα (ΚΕΑΠ) για τη διεξαγωγή  του Meteora Wrestling Academy -international model Camp, που θα πραγματοποιηθεί  από τις 30 Ιουνίου έως τις 6 Ιουλίου 2018, στα  Τρίκαλα  και   στην  Καλαμπάκα.
 3. 24. Συνδιοργάνωση του Δήμου Τρικκαίων με τον «Γυμναστικό Σύλλογο Αίγλη Τρικάλων», για τη διεξαγωγή της μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα γιορτής χορού και άθλησης «Με τους ρυθμούς της καρδιάς» αφιερωμένη στα παιδιά ΑΜΕΑ, στις 21-22 Απριλίου 2018, στο Δημοτικό Κλειστό Γυμναστήριο επί της οδού Κατσιμήδου, στην πόλη των Τρικάλων
  Α.Δ.Σ. 250/2018  Αποφασίζει  Ομόφωνα
  Εγκρίνει την συνδιοργάνωση του Δήμου Τρικκαίων με τον «Γυμναστικό Σύλλογο Αίγλη Τρικάλων», για τη διεξαγωγή της μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα γιορτής χορού και άθλησης «Με τους ρυθμούς της καρδιάς»  αφιερωμένη στα παιδιά ΑΜΕΑ, στις 21-22 Απριλίου 2018, στο Δημοτικό Κλειστό Γυμναστήριο επί της οδού Κατσιμήδου, στην πόλη των Τρικάλων
 • Γενικά
 1. 25. Ενημέρωση – Συζήτηση για την πορεία υλοποίησης του Ολοκληρωμένου Σχεδίου Παρέμβασης του Δήμου Τρικκαίων με τίτλο «Ασκληπιός : Στα ίχνη του Μύθου του…»
  Α.Δ.Σ. 279/2018  Αποφασίζει  Ομόφωνα
  Ενημερώθηκαν τα μέλη του Δ.Σ. – Ακολούθησε συζήτηση για την πορεία υλοποίησης του Ολοκληρωμένου Σχεδίου Παρέμβασης του Δήμου Τρικκαίων με τίτλο «Ασκληπιός : Στα ίχνη του Μύθου του…» και δεν λήφθηκε καμία απόφαση.
 2. 26. Μετακίνηση εκτός έδρας του Αντιδημάρχου κ Βάϊου Αναστασίου
  Α.Δ.Σ. 251/2018 Αποφασίζει  Ομόφωνα
  Εγκρίνει τη μετακίνηση εκτός έδρας του Αντιδημάρχου κ Βάϊου Αναστασίου, στα Ιωάννινα.
 • Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών
 1. 27. «Σύσταση προσωρινής προσωποπαγούς θέσης Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου κατ’ εφαρμογή δικαστικής απόφασης».
  Α.Δ.Σ. 252/2018 Αποφασίζει  Ομόφωνα
  Εγκρίνει τη σύσταση μίας (1) θέσης προσωρινής προσωποπαγής Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου Τρικκαίων, κατηγορίας ΥΕ ειδικότητας Οικογενειακής βοηθού κατ’ εφαρμογή δικαστικής απόφασης.
 • Γραφείο Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων
 1. 28. Έγκριση ψήφισης πίστωσης και δέσμευσης ποσού για την μετακίνηση της Επιτροπής στον προς αδελφοποίηση  Δήμο Ύψωνα της Κύπρου  από 3 έως 5 Ιουνίου 2018
  Α.Δ.Σ. 253/2018  Αποφασίζει  Ομόφωνα
  Εγκρίνει την ψήφιση πίστωσης και δέσμευση ποσού 1.800,00 ευρώ για την μετακίνηση της Επιτροπής στον προς  αδελφοποίηση  Δήμο Ύψωνα της Κύπρου  από 3 έως 5 Ιουνίου 2018
 2. 30. Έγκριση ψήφισης πίστωσης και δέσμευσης ποσού για την προμήθεια στεφανιών, για τις ανάγκες εθνικών επετείων, τοπικών εορτών για το έτος 2018-19.
  Α.Δ.Σ. 255/2018 Αποφασίζει  Ομόφωνα
  Εγκρίνει την ψήφιση πίστωσης και δέσμευση ποσού 3.000,00 ευρώ για την προμήθεια στεφανιών, για τις ανάγκες εθνικών επετείων, τοπικών εορτών για το έτος 2018-19.
 3. 31. Έγκριση για την πραγματοποίηση εκδήλωσης υπό την αιγίδα του Δήμου Τρικκαίων
  Α.Δ.Σ. 256/2018 Αποφασίζει  κατά Πλειοψηφία
  Εγκρίνει την πραγματοποίηση εκδήλωσης υπό την αιγίδα του Δήμου Τρικκαίων με θέμα: «Τεχνητή Νοημοσύνη», καθώς και την ψήφιση πίστωσης 100,00 ευρώ για την προμήθεια τιμητικής πλακέτας.
 • Επιτροπών (Οικονομική – Ποιότητα Ζωής-Ονοματοθεσίας)
 1. 32. Λήψη απόφασης επί της αριθ. 5/2018 απόφασης της Επιτροπής Ονοματοθεσίας του Δήμου Τρικκαίων με θέμα «Γνωμοδότηση  επί πρότασης-αίτησης του επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης «Φυσάει Κόντρα για την Ανατροπή» κ.Δ.Παπαθανασίου για την τοποθέτηση μνημείου των εκτελεσμένων συμπολιτών μας την περίοδο του εμφυλίου πολέμου στη θέση “Νταμάρια” και μετονομασία της οδού ΧΑΣΙΩΝ»(εξ αναβολής)
  Α.Δ.Σ. 257/2018  Αποφασίζει  κατά Πλειοψηφία
  Κάνει δεκτή εν μέρει την αριθ. 5/2018 απόφαση της Επιτροπής Ονοματοθεσίας του  Δήμου Τρικκαίων ως εξής: Αποδέχεται την 1η παρ. της απόφασης και δεν εγκρίνει την μετονομασία της οδού Χασίων, ενώ ως προς την 2η παρ. εγκρίνει την τοποθέτηση  ενός εμβληματικού μνημείου του Κατσικογιάννη στην πλατεία Εθνικής Αντίστασης.
 2. 33. Έγκριση της αριθμ. 42/2018 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τρικκαίων με θέμα: «Γνωμοδότηση της Επιτροπής για την κατασκευή κεραίας κινητής τηλεφωνίας της εταιρείας VODAFONE ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ. (κωδικός θέσης ΤΡΙΚΑΛΑ 2100_2353)»
  Α.Δ.Σ. 258/2018 Αποφασίζει  Ομόφωνα
  Κάνει δεκτή την αριθμ. 42/2018 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τρικκαίων και γνωμοδοτεί θετικά για την κατασκευή κεραίας κινητής τηλεφωνίας της εταιρείας VODAFONE ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ. (κωδικός θέσης ΤΡΙΚΑΛΑ 2100_2353)»
 3. Έγκριση της αριθ. 44/2018 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τρικκαίων με θέμα: «Περίπτερο στη συμβολή των οδών Ιάσωνος και Ασκληπιού.
  Α.Δ.Σ. 259/2018 Αποφασίζει  κατά Πλειοψηφία
  Κάνει δεκτή την αριθμ. 44/2018 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τρικκαίων και εγκρίνει την παραμονή του περιπτέρου στη συμβολή των οδών Ιάσωνος και Ασκληπιού.
 4. 35. Συμβιβαστική αποζημίωση του Δήμου Τρικκαίων για Προσκύρωση Δημοτικής έκτασης στην ιδιοκτησία Χαρίδημου – Δημητρίου Τζήμα στην περιοχή Κεραμαριά πριν την κύρωση της πράξης εφαρμογής.(απόφαση ΕΠΟΙΖΩ)
  Α.Δ.Σ. 260/2018 Αποφασίζει  Ομόφωνα
  Κάνει δεκτή την αριθμ. 56/2018 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τρικκαίων και εγκρίνει τη συμβιβαστική αποζημίωση του Δήμου Τρικκαίων για Προσκύρωση Δημοτικής έκτασης στην ιδιοκτησία Χαρίδημου – Δημητρίου Τζήμα στην περιοχή Κεραμαριά πριν την κύρωση της πράξης εφαρμογής.
 5. 36. Συμψηφισμός δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, λόγω μη πλήρους τακτοποίησης και επιβολής εισφοράς σε χρήμα, για την ιδιοκτησία, στο Ο.Τ.Γ1189, με Κ.Α.1601001, των κ.κ. Τέγου Γεωργίου του Ιωάννη, Καραδήμα Αικατερίνης του Βασιλείου, συζ. Τέγου Γεωργίου και Τέγου Ιωάννη του Γεωργίου, στην Πολεοδομική Ενότητα «Δεξιά οδού Καλαμπάκας».(απόφαση ΕΠΟΙΖΩ)
  Α.Δ.Σ. 261/2018 Αποφασίζει  Ομόφωνα
  Κάνει δεκτή την αριθμ. 57/2018 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τρικκαίων και εγκρίνει τον συμψηφισμό δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, λόγω μη πλήρους τακτοποίησης και επιβολής εισφοράς σε χρήμα, για την ιδιοκτησία, στο Ο.Τ.Γ1189, με Κ.Α.1601001, των κ.κ. Τέγου Γεωργίου του Ιωάννη, Καραδήμα Αικατερίνης του Βασιλείου, συζ. Τέγου Γεωργίου και Τέγου Ιωάννη του Γεωργίου, στην Πολεοδομική Ενότητα «Δεξιά οδού Καλαμπάκας».
 6. 37. Ανάκληση της αριθ. 206/2018 ΑΔΣ και λήψη εκ νέου απόφασης σχετικά με τον καθορισμό θέσεων υπαίθριου στάσιμου εμπορίου, για την συμμετοχή σε εμποροπανηγύρεις, με την ευκαιρία τοπικών θρησκευτικών ή επετειακών εκδηλώσεων Δ.Κ. Τρικκαίων.(απόφαση ΕΠΟΙΖΩ)
  Α.Δ.Σ. 241/2018 Αποφασίζει  Ομόφωνα
  Κάνει δεκτή την αριθμ. 58/2018 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τρικκαίων, ανακαλεί την αριθ. 206/2018 ΑΔΣ και εγκρίνει εκ νέου τον καθορισμό θέσεων υπαίθριου στάσιμου εμπορίου, για την συμμετοχή σε εμποροπανηγύρεις, με την ευκαιρία τοπικών θρησκευτικών ή επετειακών εκδηλώσεων Δ.Κ. Τρικκαίων.
 7. 38. Ανάκληση της αριθ. 212/2018 ΑΔΣ και λήψη εκ νέου λήψη απόφασης σχετικά με τον καθορισμό θέσεων υπαίθριου στάσιμου εμπορίου, για την συμμετοχή σε εμποροπανηγύρεις, με την ευκαιρία τοπικών θρησκευτικών ή επετειακών εκδηλώσεων Τ.Κ.Τρικκαίων.
  Α.Δ.Σ. 242/2018 Αποφασίζει  Ομόφωνα
  Κάνει δεκτή την αριθμ. 59/2018 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τρικκαίων, ανακαλεί την αριθ. 212/2018 ΑΔΣ και εγκρίνει εκ νέου τον καθορισμό θέσεων υπαίθριου στάσιμου εμπορίου, για την συμμετοχή σε εμποροπανηγύρεις, με την ευκαιρία τοπικών θρησκευτικών ή επετειακών εκδηλώσεων Τ.Κ. Δήμου Τρικκαίων.
 8. 39. Έγκριση ή μη του σχεδίου Συμφωνητικού Συνεργασίας για την ανακύκλωση ειδών ιματισμού»(απόφαση ΕΠΟΙΖΩ)
  Α.Δ.Σ. 262/2018 Αποφασίζει  Ομόφωνα
  Κάνει δεκτή την αριθμ. 50/2018 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τρικκαίων, και εγκρίνει το σχέδιο Συμφωνητικού Συνεργασίας για την ανακύκλωση ειδών ιματισμού»
 9. 40. Προσδιορισμός της χρήσης δημοτικής έκτασης εμβαδού 1.632,71 η οποία βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα Προδρόμου και αποτελεί τμήμα του τεμαχίου με αριθμό 501, (αναδασμός αγροκτήματος Προδρόμου, έτους 1998) (απόφαση ΕΠΟΙΖΩ)
  Α.Δ.Σ. 263/2018  Αποφασίζει  Ομόφωνα
  Κάνει δεκτή την αριθμ. 51/2018 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τρικκαίων, και προσδιορίζει την χρήσης δημοτικής έκτασης εμβαδού 1.632,71 η οποία βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα Προδρόμου  και αποτελεί τμήμα του τεμαχίου με αριθμό 501, (αναδασμός αγροκτήματος Προδρόμου, έτους 1998, ως κτηνοτροφική.
 10. 41. Λήψη απόφασης επί της αριθ.πρωτ.67561/11-12-2017 αίτησης-ενημέρωσης της Αστικής Εταιρείας Κοινοπραξίας ΤΑΧΙ Τρικάλων (απόφαση ΕΠΟΙΖΩ)
  Α.Δ.Σ. 240/2018 Αποφασίζει  Ομόφωνα
  Κάνει δεκτή την αριθμ. 55/2018 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τρικκαίων, και εγκρίνει τη νόμιμη ύπαρξη του οικίσκου καθώς και του περιβάλλοντος χώρου που κατασκευάστηκε στην οδό Ιακωβάκη.
 • Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας και Αλληλεγγύης
 1. 43. Λήψη Απόφασης για πληρωμή Δικαιούχου Οικονομικής Ενίσχυσης Πληγέντων και Προνοιακών Επιδομάτων Πλημμυροπαθών.
  Α.Δ.Σ. 265/2018 Αποφασίζει  Ομόφωνα
  Εγκρίνει την πληρωμή Δικαιούχου Οικονομικής Ενίσχυσης Πληγέντων και Προνοιακών Επιδομάτων Πλημμυροπαθών, σύμφωνα με την εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας.
 2. 44. Έγκριση ψήφισης πίστωσης και δέσμευσης ποσού για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων που διοργανώνουν τα ΚΔΑΠ ΟΜΟΝΟΙΑ – ΚΔΑΠ ΦΡΟΥΡΙΟ του τμήματος Παιδικής Μέριμνας & Τρίτης Ηλικίας
  Α.Δ.Σ. 266/2018  Αποφασίζει  Ομόφωνα
  Εγκρίνει την ψήφιση πίστωσης και δέσμευση ποσού 740,77 ευρώ για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων που διοργανώνουν  τα ΚΔΑΠ ΟΜΟΝΟΙΑ – ΚΔΑΠ ΦΡΟΥΡΙΟ του τμήματος Παιδικής Μέριμνας & Τρίτης Ηλικίας.
 3. 45. Έγκριση ψήφισης πίστωσης και δέσμευσης ποσού για την πραγματοποίηση Διάλεξης με θέμα «Η ΨΗΦΙΑΚΗ ΓΝΩΣΗ ΑΣΠΙΔΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ»
  Α.Δ.Σ. 267/2018  Αποφασίζει  Ομόφωνα
  Εγκρίνει την ψήφιση πίστωσης και δέσμευση ποσού 506,50 ευρώ, για την πραγματοποίηση  Διάλεξης με θέμα «Η ΨΗΦΙΑΚΗ ΓΝΩΣΗ ΑΣΠΙΔΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ»
 4. 46. Έγκριση διαγραφής ποσών μηνιαίας συνδρομής ΚΔΑΠ «ΦΡΟΥΡΙΟ» ως αχρεωστήτως βεβαιωθέντα.
  Α.Δ.Σ. 268/2018 Αποφασίζει  Ομόφωνα
  Εγκρίνει τη διαγραφή ποσών μηνιαίας συνδρομής ΚΔΑΠ «ΦΡΟΥΡΙΟ» ως αχρεωστήτως βεβαιωθέντα.
 5. 47. Έγκριση (7ης Εισήγησης) διαγραφών ωφελούμενων νηπίων από τη δύναμη των βρεφονηπιακών-παιδικών σταθμών Μεγαλοχωρίου και Α’ του Δήμου Τρικκαίων της περιόδου 2017-2018.
  Α.Δ.Σ. 269/2018 Αποφασίζει  Ομόφωνα
  Εγκρίνει τις διαγραφές ωφελούμενων νηπίων από τη δύναμη των βρεφονηπιακών-παιδικών σταθμών Μεγαλοχωρίου και Α’ του Δήμου Τρικκαίων της περιόδου 2017-2018.
 6. 48. Έγκριση (7ης Εισήγησης) εγγραφών νηπίων στους Βρεφονηπιακούς- Παιδικούς Σταθμούς  Α’, Β’,  Παλαιόπυργου και Ριζώματος,  περιόδου 2017-2018
  Α.Δ.Σ. 270/2018  Αποφασίζει  Ομόφωνα
  Εγκρίνει τις εγγραφές νηπίων στους Βρεφονηπιακούς- Παιδικούς  Σταθμούς  Α’, Β’,  Παλαιόπυργου και Ριζώματος,  περιόδου 2017-2018
 7. 49. Λήψη απόφασης επί αιτημάτων εξυπηρετούμενων γονέων για μείωση ποσού ή ολική απαλλαγή τους από την υποχρέωση καταβολής της μηνιαίας οικονομικής εισφοράς (τροφεία) που προκύπτει από την φιλοξενία των παιδιών τους στους Παιδικούς – Βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου Τρικκαίων κατά το σχολικό έτος 2017-2018
  Α.Δ.Σ. 271/2018 Αποφασίζει  Ομόφωνα
  Εγκρίνει τη μείωση του ποσού καταβολής της μηνιαίας οικονομικής εισφοράς (τροφεία) του νηπίου Κ.Μ. εγγεγραμμένο στη δύναμη του ΣΤ Παιδικού Σταθμού.
 • Δ/νσης Πρασίνου και Τοπικής Οικονομίας
 1. 50. Έγκριση διάθεσης λήμματος του Δημοτικού – Διακατεχόμενου Δάσους Αγρελιάς – Κουμαριάς διαχειριστικής περιόδου 2018
  Α.Δ.Σ. 272/2018 Αποφασίζει  Ομόφωνα
  Εγκρίνει τη διάθεση λήμματος του Δημοτικού – Διακατεχόμενου Δάσους Αγρελιάς – Κουμαριάς διαχειριστικής περιόδου 2018, σύμφωνα με την εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας.
 2. 51. Λήψη Απόφασης – Γνωμοδότηση για την κοπή δένδρων εντός κοινοχρήστων χώρων
  Α.Δ.Σ. 273/2018 Αποφασίζει  Ομόφωνα
  Γνωμοδοτεί για την κοπή ή μη δένδρων εντός κοινοχρήστων χώρων, σύμφωνα με την εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας.
 • Δ/νσης Επιχειρησιακού Έργου
 1. 52. Ανάκληση της αριθ. 73/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τρικκαίων περί «Έγκρισης Παραχώρησης του με αριθμό Κυκλοφορίας ΚΗΗ-3582 λεωφορείου μεταφοράς Α.μ.Ε.Α από το Δήμο Τρικκαίων στη Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Τρικκάιων» και λήψη νέας απόφασης περί «Δωρεάς του με αριθμό Κυκλοφορίας ΚΗΗ-3582 λεωφορείου μεταφοράς Α.μ.Ε.Α από το Δήμο Τρικκαίων στο Ν.Π.Δ.Δ. ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ».
  Α.Δ.Σ. 274/2018  Αποφασίζει  Ομόφωνα
  Ανακαλεί την αριθ. 73/2018  απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τρικκαίων περί «Έγκρισης Παραχώρησης του με αριθμό Κυκλοφορίας ΚΗΗ-3582 λεωφορείου μεταφοράς Α.μ.Ε.Α από το Δήμο Τρικκαίων στη Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Τρικκαίων» και εγκρίνει εκ νέου την δωρεά του με αριθμό Κυκλοφορίας ΚΗΗ-3582 λεωφορείου μεταφοράς Α.μ.Ε.Α από το Δήμο Τρικκαίων στο Ν.Π.Δ.Δ. ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ».
 2. 54. Έγκριση δωρεάν παραχώρησης κινητών πραγμάτων του Δήμου Τρικκαίων στο Δήμο Δρόπολης Αλβανίας
  Α.Δ.Σ. 276/2018 Αποφασίζει  Ομόφωνα
  Εγκρίνει την δωρεάν παραχώρηση σαράντα (40) μεταλλικών ανακατασκευασμένων κάδων απορριμμάτων του Δήμου Τρικκαίων στο Δήμο Δρόπολης Αλβανίας.
 • Νομικά Πρόσωπα – Επιχειρήσεις – Εταιρίες
 1. 55. Ορισμός Προέδρου Δ.Σ. ΔΕΥΑΤ λόγω παραίτησης.
  Α.Δ.Σ. 277/2018 Αποφασίζει  Ομόφωνα
  Ορίζει Πρόεδρο στο Δ.Σ. της ΔΕΥΑΤ τον δημοτικό σύμβουλο κ. Λέρα Νικόλαο και Αντιπρόεδρο τον κ. Παπανικολάου Ηλία, λόγω παραιτήσεων.
 2. 56. Ορισμός Προέδρου και αντικατάσταση μέλους Δ.Σ. “Αστικής Ανάπτυξης Α.Ε.” λόγω παραίτησης.
  Α.Δ.Σ. 278/2018 Αποφασίζει  Ομόφωνα
  Ορίζει Πρόεδρο στο Δ.Σ. της “Αστικής Ανάπτυξης Α.Ε.” λόγω παραιτήσεων, τον δημοτικό σύμβουλο κ. Ρόμπα Χριστόφορο, Αντιπρόεδρο τον κ. Γούλα Χρήστο και μέλος τον κ. Βασταρούχα Χαράλαμπο του Γεωργίου.
 • ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΝΑΒΛΗΘΗΚΑΝ

 

 1. 16. 3η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Έργων έτους 2018.
  Α.Δ.Σ. 239/2018 : Αποφασίζει  Ομόφωνα
  Εγκρίνει την αναβολή του θέματος και την επανεξέτασή του σε επόμενη Συνεδρίαση.
 2. 42. 6η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 Δήμου Τρικκαίων (απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).
  Α.Δ.Σ. 264/2018 : Αποφασίζει Ομόφωνα
  Εγκρίνει την αναβολή του θέματος και την επανεξέτασή του σε επόμενη Συνεδρίαση.
 3. 53. Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού.
  Α.Δ.Σ. 275/2018 : Αποφασίζει Ομόφωνα
  Εγκρίνει την αναβολή του θέματος και την επανεξέτασή του σε επόμενη Συνεδρίαση.
 • ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΠΟΣΥΡΘΗΚΑΝ
 1. 29. Έγκριση ψήφισης πίστωσης και δέσμευσης ποσού για την πραγματοποίηση Επιστημονικής- Ιατρικής- Ενημερωτικής Διημερίδας για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού.
  Α.Δ.Σ. 254/2018 : Αποφασίζει  Ομόφωνα
 • Εγκρίνει την απόσυρση του θέματος

 

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΜΙΧΑΗΛ Ι. ΛΑΠΠΑΣ