Αποφάσεις δημοτικού συμβουλίου δήμου Τρικκαίων

Πίνακας θεμάτων που συζητήθηκαν στην 9η Κατεπείγουσα Συνεδρίαση στις 23/7/2019 ημέρα Τρίτη, ώρα 19:00 και αποφάσεων που λήφθηκαν (περιληπτικά) σύμφωνα με το άρθρο 97 του N.3463/2006 (ΔKK).

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 • Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών
 1. Έγκριση των Σ.Α.Υ. – Φ.Α.Υ. του έργου: “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Τ.Κ. ΑΓΡΕΛΙΑΣ “.

Α.Δ.Σ. 387/2019  Αποφασίζει  Ομόφωνα
Εγκρίνει το  Σ.Α.Υ. – Φ.Α.Υ. του έργου: “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Τ.Κ. ΑΓΡΕΛΙΑΣ “.

 ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ                                                                                                                                              

 • Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών
 1. Έγκριση 1ης παράτασης των εργασιών του έργου «ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΒΡΑΧΙΟΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΑΤΩΒΡΙΑΝΔΟΥ ΚΑΙ ΚΟΥΤΣΟΥΦΛΙΑΝΗΣ»
  Α.Δ.Σ. 388/2019 Αποφασίζει  Ομόφωνα
  Εγκρίνει την  1η παράταση των εργασιών του έργου «ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΒΡΑΧΙΟΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΑΤΩΒΡΙΑΝΔΟΥ ΚΑΙ ΚΟΥΤΣΟΥΦΛΙΑΝΗΣ» έως 30/9/2019.
 2. Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου «ΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 2018-2019»
  Α.Δ.Σ. 389/2019 Αποφασίζει  Ομόφωνα
  Εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου «ΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 2018-2019»
 3. Ορισμός υπόλογου Ταμία του Δήμου Τρικκαίων για τη διαχείριση του τραπεζικού λογαριασμού για τη χρηματοδότηση του Δήμου Τρικκαίων για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες (ΣΑΕ 055).
  Α.Δ.Σ. 390/2019 Αποφασίζει  Ομόφωνα
  Ορίζει  υπόλογο τον  Ταμία του Δήμου Τρικκαίων για τη διαχείριση του τραπεζικού λογαριασμού για τη χρηματοδότηση του Δήμου Τρικκαίων για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες (ΣΑΕ 055).
 4. Εισήγηση επί του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 2018-2019»
  Α.Δ.Σ. 391/2019 Αποφασίζει  Ομόφωνα
  Εγκρίνει τον 3ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 2018-2019»
 5. Εισήγηση επί των Σ.Α.Υ. – Φ.Α.Υ. του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις Παλαιοπύργου»
  Α.Δ.Σ. 392/2019 Αποφασίζει  Ομόφωνα
  Εγκρίνει το  Σ.Α.Υ. – Φ.Α.Υ. του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις Παλαιοπύργου»
 6. Έγκριση 1ης  παράτασης του έργου  «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΤΩΝ Δ.Ε.    ΚΟΖΙΑΚΑ, ΠΑΡΑΛΗΘΑΙΩΝ,  ΠΑΛΗΟΚΑΣΤΡΟΥ, ΦΑΛΩΡΕΙΑΣ,  ΕΣΤΙΑΙΩΤΙΔΑΣ, Μ. ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΚΑΙ  ΚΑΛΛΙΔΕΝΔΡΟΥ» .
  Α.Δ.Σ. 393/2019  Αποφασίζει  Ομόφωνα
  Εγκρίνει την   1η  παράταση του έργου  «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΤΩΝ Δ.Ε.    ΚΟΖΙΑΚΑ, ΠΑΡΑΛΗΘΑΙΩΝ,  ΠΑΛΗΟΚΑΣΤΡΟΥ, ΦΑΛΩΡΕΙΑΣ,  ΕΣΤΙΑΙΩΤΙΔΑΣ, Μ. ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΚΑΙ  ΚΑΛΛΙΔΕΝΔΡΟΥ» έως 1/9/2019.
 7. Εισήγηση επί του Σ.Α.Υ. – Φ.Α.Υ. του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ».
  Α.Δ.Σ. 394/2019  Αποφασίζει  Ομόφωνα
  Εγκρίνει το  Σ.Α.Υ. – Φ.Α.Υ.  του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ».
 8. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΤΩΝ Δ.Ε. ΚΟΖΙΑΚΑ, ΠΑΡΑΛΗΘΑΙΩΝ, ΠΑΛΗΟΚΑΣΤΡΟΥ, ΦΑΛΩΡΕΙΑΣ,  ΕΣΤΙΑΙΩΤΙΔΑΣ, Μ. ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΔΕΝΔΡΟΥ»
  Α.Δ.Σ. 395/2019  Αποφασίζει  Ομόφωνα
  Εγκρίνει τον   1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΤΩΝ Δ.Ε. ΚΟΖΙΑΚΑ, ΠΑΡΑΛΗΘΑΙΩΝ, ΠΑΛΗΟΚΑΣΤΡΟΥ, ΦΑΛΩΡΕΙΑΣ,  ΕΣΤΙΑΙΩΤΙΔΑΣ, Μ. ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΔΕΝΔΡΟΥ»
 9. Έγκριση 1ης  παράτασης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ  ΤΩΝ Δ.Ε. ΚΟΖΙΑΚΑ, ΠΑΡΑΛΗΘΑΙΩΝ, ΠΑΛΗΟΚΑΣΤΡΟΥ, ΦΑΛΩΡΕΙΑΣ,  ΕΣΤΙΑΙΩΤΙΔΑΣ, Μ. ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΚΑΙ  ΚΑΛΛΙΔΕΝΔΡΟΥ».
  Α.Δ.Σ. 396/2019  Αποφασίζει  Ομόφωνα
  Εγκρίνει την  1η  παράταση του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ  ΤΩΝ Δ.Ε. ΚΟΖΙΑΚΑ, ΠΑΡΑΛΗΘΑΙΩΝ, ΠΑΛΗΟΚΑΣΤΡΟΥ, ΦΑΛΩΡΕΙΑΣ,  ΕΣΤΙΑΙΩΤΙΔΑΣ, Μ. ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΚΑΙ  ΚΑΛΛΙΔΕΝΔΡΟΥ» έως 1/9/2019.
 • Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών
 1. Τροποποίηση της 407/2011 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τρικκαίων που αφορά στη σύσταση της επιτροπής για την διενέργεια της εμποροπανήγυρης .
  Α.Δ.Σ. 398/2019 Αποφασίζει  Ομόφωνα
  Εγκρίνει την τροποποίηση της 407/2011 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τρικκαίων που αφορά στη σύσταση της επιτροπής για την διενέργεια της εμποροπανήγυρης .
 2. Διαγραφή οφειλών από χρηματικό κατάλογο του Δήμου που αφορούν σε εισφορά σε χρήμα για οικόπεδο στην περιοχή Γέφυρα Πάσχου Ι, λόγω  λανθασμένου οφειλέτη.
  Α.Δ.Σ. 399/2019  Αποφασίζει  Ομόφωνα
  Εγκρίνει τη διαγραφή οφειλών από χρηματικό κατάλογο του Δήμου που αφορούν σε εισφορά σε χρήμα  για οικόπεδο στην περιοχή Γέφυρα Πάσχου Ι, λόγω  λανθασμένου οφειλέτη.
 3. Απευθείας εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων που βρίσκονται στην Τ.Κ Λιόπρασου της Δ.Ε Παληοκάστρου, στην COSMOTE A.E, για εγκατάσταση σταθμών βάσης κινητής τηλεφωνίας.
  Α.Δ.Σ. 400/2019 Αποφασίζει  Ομόφωνα
  Εγκρίνει την απευθείας εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων που βρίσκονται στην Τ.Κ Λιόπρασου της Δ.Ε Παληοκάστρου, στην COSMOTE A.E, για εγκατάσταση σταθμών βάσης κινητής τηλεφωνίας.
 4. Διαγραφή χρηματικού καταλόγου εισφοράς σε χρήμα, που έχει βεβαιωθεί, λανθασμένα, εξ’ ολοκλήρου, στο όνομα του κ. Σιαφογάκη Χρήστου του Αποστόλου, για οικόπεδα ιδιοκτησίας του πατέρα του, Σιαφογάκη Αποστόλου του Χρήστου ( θανών), στην περιοχή «ΣΤΡΑΤΩΝΕΣ-ΠΑΤΟΥΛΙΑΣ».
  Α.Δ.Σ. 401/2019 Αποφασίζει  Ομόφωνα
  Εγκρίνει τη διαγραφή χρηματικού καταλόγου εισφοράς σε χρήμα, που έχει βεβαιωθεί, λανθασμένα, εξ’ ολοκλήρου, στο όνομα του κ. Σιαφογάκη Χρήστου του Αποστόλου, για οικόπεδα ιδιοκτησίας του πατέρα του, Σιαφογάκη Αποστόλου του Χρήστου ( θανών), στην περιοχή «ΣΤΡΑΤΩΝΕΣ-ΠΑΤΟΥΛΙΑΣ».
 • Αυτοτελές Τμήμα Έξυπνης Πόλης (smart city)
 1. Εξειδίκευση πίστωσης για την προμήθεια εντύπου προβολής της πόλης μας.
  Α.Δ.Σ. 402/2019 Αποφασίζει  κατά Πλειοψηφία
  Εγκρίνει την εξειδίκευση πίστωσης για την προμήθεια εντύπου προβολής της πόλης μας.
 • Δ/νσης Παιδείας – Πολιτισμού & Αθλητισμού
 1. Εξειδίκευση πίστωσης για τις αθλητικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις Καλοκαίρι 2019 Συνδέσμου Σαμαριναίων ΚΟΡΗΣ Ν. Τρικάλων.
  Α.Δ.Σ. 403/2019 Αποφασίζει  Ομόφωνα
  Εγκρίνει την εξειδίκευση πίστωσης για τις αθλητικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις Καλοκαίρι 2019 Συνδέσμου Σαμαριναίων ΚΟΡΗΣ Ν. Τρικάλων.
 • Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών
 1. Έγκριση πρόσληψης έκτακτου προσωπικού για την αντιμετώπιση εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών.
  Α.Δ.Σ. 404/2019 Αποφασίζει  κατά Πλειοψηφία
  Εγκρίνει την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού για την αντιμετώπιση εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών.
 • Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας
 1. Έγκριση (8η Εισήγησης) διαγραφής ωφελούμενων παιδιών στους Βρεφικούς, Βρεφονηπιακούς -Παιδικούς του Δήμου Τρικκαίων της περιόδου 2018-2019.
  Α.Δ.Σ. 405/2019 Αποφασίζει  Ομόφωνα
  Εγκρίνει την (8η Εισήγηση) διαγραφής ωφελούμενων παιδιών στους Βρεφικούς, Βρεφονηπιακούς -Παιδικούς του Δήμου Τρικκαίων της περιόδου 2018-2019.
 2. «Λήψη απόφασης περί θεμάτων Εναρμόνισης: 1) Της αποδοχής από το ΔΗΜΟ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ των όρων του Προγράμματος στα πλαίσια της Δράσης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» έτους 2019-2020, 2) Της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων δικαιούχων voucher 3)Του καθορισμού κριτηρίου επιλογής και τοποθέτησης των ωφελούμενων του ΕΣΠΑ στις δομές του Δήμου Τρικκαίων, 4) Της έγκρισης των προσφερόμενων θέσεων, 5)Της παροχής εξουσιοδότησης σε νόμιμο εκπρόσωπο του Δήμου Τρικκαίων, 6) Ορισμού αρμόδιου υπαλλήλου και αναπληρώτριας αυτού για την επικοινωνία του Δήμου Τρικκαίων με την ΕΕΤΑΑ Α.Ε.».
  Α.Δ.Σ. 406/2019 Αποφασίζει  κατά Πλειοψηφία
  Εγκρίνει : 1) Την αποδοχή από το ΔΗΜΟ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ των όρων του Προγράμματος στα πλαίσια της Δράσης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» έτους 2019-2020, 2) Την προθεσμία υποβολής αιτήσεων δικαιούχων voucher έως 10/8/2019 3)Τον καθορισμό κριτηρίου επιλογής και τοποθέτησης των ωφελούμενων του ΕΣΠΑ στις δομές του Δήμου Τρικκαίων, 4) Τις  προσφερόμενες θέσεις όπως έχουν εγκριθεί από την ΕΕΤΑΑ, 5)Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Τρικκαίων κ. Δημήτριο Παπαστεργίου για την υπογραφή της σύμβασης  και οποιουδήποτε άλλου εγγράφου, 6) Ορίζει  αρμόδιο υπάλληλο την κ. Παπαδημητρίου Μαρία, ΠΕ Κοινωνιολόγων  και αναπληρώτρια αυτής την κ. Δήμου Όλγα, ΔΕ Διοικητικού για την επικοινωνία του Δήμου Τρικκαίων με την ΕΕΤΑΑ Α.Ε.».
 3. Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας που αφορά τη μίσθωση ακινήτου για τη λειτουργία καταφυγίου για τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς του Δήμου Τρικκαίων.
  Α.Δ.Σ. 407/2019 Αποφασίζει  Ομόφωνα
  Εγκρίνει τα  πρακτικά δημοπρασίας που αφορά τη μίσθωση ακινήτου για τη λειτουργία καταφυγίου για τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς του Δήμου Τρικκαίων.
 • Επιτροπών (Οικονομική – Ποιότητα Ζωής-Ονοματοθεσίας)
 1. Γνωμοδότηση της Επιτροπής για την εγκατάσταση δομικών κατασκευών σταθμού κινητής τηλεφωνίας της εταιρείας VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε. (κωδικός θέσης 1002353) (απόφαση Ε.ΠΟΙ.ΖΩ.)
  Α.Δ.Σ. 408/2019 Αποφασίζει  κατά Πλειοψηφία
  Κάνει δεκτή την αριθμ. 98/2019 απόφαση της Ε.ΠΟΙ.ΖΩ και εγκρίνει  την εγκατάσταση δομικών κατασκευών σταθμού κινητής τηλεφωνίας της εταιρείας VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε. (κωδικός θέσης 1002353).
 2. Γνωμοδότηση της Επιτροπής για την εγκατάσταση δομικών κατασκευών σταθμού κινητής τηλεφωνίας της εταιρείας WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε. (κωδικός θέσης 12011974) (απόφαση Ε.ΠΟΙ.ΖΩ).
  Α.Δ.Σ. 409/2019 Αποφασίζει  κατά Πλειοψηφία
  Κάνει δεκτή την αριθμ. 99/2019 απόφαση της Ε.ΠΟΙ.ΖΩ  και εγκρίνει την εγκατάσταση δομικών κατασκευών σταθμού κινητής τηλεφωνίας της εταιρείας WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε. (κωδικός θέσης 12011974).
 3. Έγκριση 8ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικον. έτους 2019 (απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).
  Α.Δ.Σ. 410/2019 Αποφασίζει  κατά Πλειοψηφία
  Κάνει δεκτή την αριθμ. 229/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και εγκρίνει  την  8η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικον. έτους 2019.
 • Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών
 1. Έγκριση διενέργειας δημοπρασίας για την εκμίσθωση χώρου της πλατείας στην ΤΚ Προδρόμου κατά την διοργάνωση του τοπικού πανηγυριού στις 28 – 29/08/2019.
  Α.Δ.Σ. 397/2019  Αποφασίζει  Ομόφωνα
  Εγκρίνει  την εκμίσθωση χώρου της πλατείας στην Τ.Κ. Προδρόμου κατά την διοργάνωση του τοπικού πανηγυριού στις  28 – 29/08/2019.
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΜΙΧΑΗΛ Ι. ΛΑΠΠΑΣ