Από τις 2 Απριλίου ξεκινά η εφαρμογή του Συστήματος Ελέγχου Εξαγωγών

epimelitirio_trikalon31-525

 

 

 

Με εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών ξεκινά από τις 2 Απριλίου 2012 η εφαρμογή του Συστήματος Ελέγχου Εξαγωγών (ECS) στο πλαίσιο της παραγωγικής λειτουργίας του υποσυστήματος εξαγωγών του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού συστήματος Τελωνείων ICIS-net.

Το σύστημα (ECS) αντικαθιστά στο σύνολό του τον έως σήμερα εφαρμοζόμενο τρόπο διεξαγωγής των τελωνειακών διαδικασιών και διατυπώσεων της εξαγωγής (περιλαμβάνονται και οι εφοδιασμοί πλοίων και αεροσκαφών με κοινοτικά εφόδια), της προσωρινής εξαγωγής και επανεξαγωγής, κυρίως σε ότι αφορά τον τρόπο επικοινωνίας μεταξύ του τελωνείου και των εμπλεκομένων στις διατυπώσεις εξαγωγής προσώπων.

Συγκεκριμένα, οι σημαντικότερες αλλαγές που επέρχονται είναι οι ακόλουθες:

1. Η υποβολή εγγράφων στο Τελωνείο από τους συναλλασσόμενους, αντικαθίσταται από την επικοινωνία δια μέσου ηλεκτρονικών μηνυμάτων σε όλες τις φάσεις του καθεστώτος εξαγωγής.

2. Οι απαιτούμενες δηλώσεις των συναλλασσομένων που κατατίθενται στο τελωνείο (διασαφήσεις εξαγωγής) καθώς και αιτήματα όπως η ακύρωση ή η διόρθωση της διασάφησης εξαγωγής, θα κατατίθενται πλέον ηλεκτρονικά.

3. Οι αποφάσεις του τελωνείου (π.χ. απόφαση για έλεγχο, για άδεια παραλαβής για εξαγωγή, για έξοδο, επιβεβαίωση εξόδου), θα γνωστοποιούνται στον συναλλασσόμενο ηλεκτρονικά.

4. Η ηλεκτρονική υποβολή της διασάφησης εξαγωγής πραγματοποιείται εντός καθορισμένων από τις διατάξεις προθεσμιών, πριν την αναχώρηση του μέσου μεταφοράς ή πριν την φόρτωση των εμπορευμάτων στο μέσο μεταφοράς που διέρχεται τα σύνορα.

5. Η ηλεκτρονική επικοινωνία μεταξύ τελωνείου και οικονομικού φορέα καταργεί την υποχρέωση της δια ζώσης επικοινωνίας μεταξύ συναλλασσόμενου και τελωνειακού υπαλλήλου.

Τροποποίηση και παράταση του προγράμματος “Εκσυγχρονισμός χερσαίων εμπορευματικών μεταφορών”

Η Εταιρεία Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (Α.Ε.Δ.Ε.Π.) Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας ενημερώνει ότι έχουν τροποποιηθεί οι όροι του οδηγού της προκήρυξης και ότι παρατείνεται η προθεσμία υποβολής των προτάσεων μέχρι τις 2/4/2012.

Τo πρόγραμμα «Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών Οδικών Μεταφορών»  εντάσσεται στο ΕΠΑΝ II, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013.

Σκοπός του προγράμματος είναι να εξασφαλίσει στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, στις ενισχυόμενες μεταφορικές επιχειρήσεις:

Συνθήκες υγιούς ανταγωνισμού και βελτίωσης της ανταγωνιστικής τους θέσης, μέσω της αποτελεσματικής εφαρμογής των νόμων  Ν.3887/10 και Ν. 4038/12 και την αξιοποίηση νέων τεχνολογιών επιχειρηματικότητας.

Δυνατότητα σταδιακής μείωσης του αριθμού των μεμονωμένων οδηγών – επιχειρήσεων που οδηγεί αναμφίβολα σε εσωτερικό μη υγιή ανταγωνισμό και δημιουργία σύγχρονων επιχειρήσεων και επίτευξης οικονομιών κλίμακας, αξιοποιώντας προηγμένες τεχνολογίες και σχετικές υπηρεσίες.

Μείωση του μεταφορικού κόστους μέσω της αύξησης της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων με τη χρήση σύγχρονου εξοπλισμού.

Προϋποθέσεις μείωσης του κόστους λειτουργίας μέσω εφαρμογής συστημάτων εσωτερικής οργάνωσης και λειτουργίας, εκπαίδευσης οδηγών, χρήσης τεχνολογιών πληροφορικής για την αυτοματοποίηση των διαδικασιών διαχείρισης μετακινήσεων οχημάτων, μείωσης αγορών ανταλλακτικών, σέρβις και εφαρμογής προωθητικών ενεργειών.

Ο εκσυγχρονισμός των εταιριών των χερσαίων επιχειρήσεων θα δώσει την δυνατότητα στους συμμετέχοντες να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικότερα τις αρνητικές επιπτώσεις της οικονομικής ύφεσης καθώς και στην καλύτερη προσαρμογή στις αλλαγές των εμπορικών και καταναλωτικών συνηθειών.

Περισσότερες πληροφορίες: http://www.aedep.gr

Παράταση έως 30/3 της προθεσμίας υποβολής αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών

Με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Παντελή Οικονόμου παρατείνεται έως  τις 30 Μαρτίου 2012 η προθεσμία υποβολής αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση  ληξιπρόθεσμων οφειλών. Η παράταση αφορά σε οφειλές οι οποίες  κατέστησαν ληξιπρόθεσμες μέχρι και τις 29 Φεβρουαρίου 2012.

Μέχρι 31/03/2012 η υποβολή ετησίων εκθέσεων για την προστασία της στιβάδας του όζοντος και για ορισμένα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με έγγραφο του γνωστοποιεί τις Υποχρεώσεις επιχειρήσεων για την υποβολή ετησίων εκθέσεων μέχρι 31/03/2012 στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σύμφωνα με τους Κανονισμούς 1005/2009 “για την προστασία της στιβάδας του όζοντος” και 842/2006 “για ορισμένα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου”. Πληρ.: κ. Στ. Βελίδης – Υπεύθυνος θεμάτων προστασίας στιβάδας του Όζοντος
Τηλ. 2108625000 – Fax. 2108645589 – E-mail: s.velidis@prv.ypeka.gr

ΕΚΘΕΣΕΙΣ – ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ

Medwood 2012: Η διεθνής έκθεση ανοίγει τις πύλες της στις 29/3

Η διεθνής έκθεση για τα δομικά προϊόντα ξύλου τα υλικά επιπλοποιίας, τα ημιέτοιμα προϊόντα και τα μηχανήματα, Medwood, συνεπής στη δέσμευσή της να φέρει όλα τα ελληνικά και διεθνή ονόματα μικρών και μεγάλων εταιρειών με τους επαγγελματίες του χώρου, πραγματοποιείται από τις 29/3 έως την 1/04/2012 στο υπερσύγχρονο εκθεσιακό κέντρο Μetropolitan Expo. 

Η διοργάνωση τελεί υπό την αιγίδα του ΥΠΕΚΑ και έχει μεταξύ άλλων την υποστήριξη των Πολυτεχνικών Σχολών και του ΣΠΜΕ.

Χαρακτηριστικό της φετινής διοργάνωσης είναι η ανάδειξη της εξωστρέφειας ως απάντηση στην τρέχουσα οικονομική συγκυρία ενώ έντονο είναι το ενδιαφέρον ξένων επιχειρηματιών για την Medwood καθώς οργανώνονται επιχειρηματικές αποστολές κατά τη διάρκεια της έκθεσης από Βαλκάνια, Κύπρο και Μέση Ανατολή.

Η έκθεση απευθύνεται στους επαγγελματίες του χώρου όπως είναι αρχιτέκτονες, διακοσμητές, μηχανικοί, κατασκευαστές επίπλων, έμποροι ξυλείας, ξυλουργοί/μαρακγοί, ξενοδόχοι και σε όλους όσοι χτίζουν ή ανακαινίζουν.  Περισσότερες πληροφορίες: www.medwood.gr

3ο Agro Quality Festival από 15 – 17 Ιουνίου 2012

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Στρατηγικού Σχεδιασμού διοργανώνει για 3η συνεχόμενη χρονιά την παρουσίαση των πιστοποιημένων προϊόντων που κυκλοφορούν στην ελληνική αγορά σε μια έκθεση.

Το Agro Quality Festival – Αγροτικά Ποιοτικά Προϊόντα θα πραγματοποιηθεί στην «Τεχνόπολις» στο Γκάζι, στον κεντρικότερο και πολυσύχναστο χώρο της Αθήνας, στις 15, 16 & 17 Ιουνίου 2012 και τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδας και της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας.

Οι  δηλώσεις  συµµετοχής  στην  έκθεση  µπορούν  να  αποστέλλονται έως 18 Μαΐου 2012. Υπεύθυνη έκθεσης: κα Ειρήνη Ψαχούλια.

Τηλέφωνα 2103610265 και 6974305957, fax 210 3610276, email: info@edpa.gr ,

5η Διαδραστική  Πολυέκθεση ΓΕΥΣΕΙΣ & ΖΩΗ, Ποιοτική Διατροφή – Υγεία

Η 5η Διαδραστική Πολυέκθεση ΓΕΥΣΕΙΣ & ΖΩΗ, Ποιοτική Διατροφή – Υγεία – Ποιότητα Ζωής Παραδοσιακά & Βιολογικά προϊόντα διοργανώνεται από 20 – 22 Απριλίου 2012 στο Ζάππειο Μέγαρο.

ΤΟΜΕΙΣ

Προϊόντα Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ), Βιολογικά Προϊόντα, Ελληνικά Παραδοσιακά Προϊόντα, Προϊόντα Γεωγραφικής Ζώνης, Προϊόντα Υψηλής Γαστρονομίας, Φυτικά Καλλυντικά, Θεματικός Τουρισμός, υπηρεσίες κ.ά.

Πληροφορίες: Εκθεσιακή Εκδοτική Εταιρία ΑΤΟΥ, ∆οϊράνης 134, 17673 Καλλιθέα, Τ.: 2109576100, F.: 2109576200

Θεσσαλονίκη, Τ. & F.: 2310501297, E: mail@atou.gr 

Διεθνής Έκθεση Τροφίμων, Ποτών και Κρασιών

Η Διεθνής Έκθεση Τροφίμων, Ποτών και Κρασιών «ALIMENTARIA BARCELONA 2012» θα πραγματοποιηθεί στο εκθεσιακό κέντρο FIRA DE BARCELONA  από 26 έως 29 Μαρτίου 2012 στην Βαρκελώνη της Ισπανίας.

Πληρ.: Τηλ. 0035725589418 , www.suricom.com.cy

Επιχειρηματική αποστολή στο Cis Nola

Το Επιμελητήριο Τρικάλων σας ενημερώνει ότι το Ελληνο-Ιταλικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης διοργανώνει για το 2ο δεκαήμερο του Μαΐου τετραήμερη εμπορική επιχειρηματική αποστολή σε ένα από τα μεγαλύτερα εμπορικά κέντρα της Ιταλίας, CIS NOLA της Νάπολης.

Το κόστος συμμετοχής στην αποστολή είναι 400,00 ευρώ συμπεριλαμβάνοντας  α) Μεταφορά β) Διαμονή-Διατροφή γ) Ξενάγηση δ) Ατζέντα με Επιχειρηματικά Ραντεβού.

Οι ενδιαφερόμενοι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν όλες τις αγορές τους με ειδική έκπτωση -50%.

Πληρ.: κα Γένη Αλεξάνδρα, Τηλ. 2310947744, 951272 – Fax 2310951542 – Email: marketing@italchamber.grmarco@italchamber.gr

Επιχειρηματική αποστολή στην Κωνσταντινούπολη

Το Ελληνο-Τουρκικό Εμπορικό Επιμελητήριο διοργανώνει επιχειρηματική αποστολή στην Κωνσταντινούπολη της Τουρκίας στις 05-08 Απριλίου 2012 για τις Εκθέσεις: 1) GARDEN WORLD 2012 (7th Istanbul Garden Furniture, Landscaping, Gardening Plants and Accessories Fair),2)TENT:(Tent,AWNING,Ymbrella,Shading,Canvas,Membrane products,Systems,Machinery and Euipment), 3)POOLIST: (Pool,Pool Systems,Machinery and Equipment).

Πληροφορίες :2117000267, fax:2117409283, www.gardenworldistanbul.com, Email: info@etee.gr

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ – ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ

Διαγωνισμός ΔΕΥΑΤ

Η ΔΕΥΑΤ προκηρύσσει διαγωνισμό για την προμήθεια προτυπωμένα έντυπα λογαριασμών ύδρευσης φακέλων αποστολής και επιστολόχαρτα.

Ενδεικτικά ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 14.010 ευρώ πλέον του ΦΠΑ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επιδώσουν την προσφορά μέχρι 28/3/2012 στα γραφεία της ΔΕΥΑ Τρικάλων.

Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο: 24310-76711.

Επιχειρείστε  ηλεκτρονικά!

Γίνετε  μέλος στο Portal του  Επιμελητηρίου και  αποκτήστε μοναδικά προνόμια ΔΩΡΕΑΝ:

•    Δημιουργήστε την  δική σας ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ (Micro-site)

•    Αποκτήστε το δικό σας εταιρικό e-mail

•    Άμεση και Συνεχής  Επιχειρηματική Ενημέρωση

•    Πληρωμή των συνδρομών  σας Online

…και  άλλα πολλά, με ένα  μόνο ΚΛΙΚ. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Επιμελητήριο Τρικάλων: 24310-27493, 24310-25004, e-mail: info @ trikala-chamber.gr

ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΑΣ ΝΑ ΣΑΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΟΥΜΕ.

ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΟΤΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥΣ ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥ ΕΠΙΜ/ΡΙΟΥ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΟΙΚΤΑ ΚΑΘΕ ΔΕΥΤΕΡΑ ΚΑΙ ΠΕΜΠΤΗ ΑΠΟ ΤΙΣ 17.00 ΈΩΣ 20.00.