Από την πρώτη Κυριακή εκλέγεται δήμαρχος ο Δημήτρης Παπαστεργίου σε νέα δημοσκόπηση

Μη κερδοσκοπική δημοσκοπική έρευνα για τις δημοτικές εκλογές στο Δήμο Τρικκαίων

1.Οι παραδοσιακές πολιτικές έρευνες στην Ελλάδα περνούν μια κρίση, διότι ένα σημαντικό ποσοστό του εκλογικού σώματος δεν έχει σταθερό τηλέφωνο και το ποσοστό αυτών που απαντούν σε μια τηλεφωνική έρευνα είναι πολύ χαμηλό. Έτσι η τυχαιότητα του δείγματος μειώνεται, γεγονός που έχει επιπτώσεις και στην αντιπροσώπευση του δείγματος, αλλά στα αποτελέσματα των ερευνών.

Σύμφωνα με τελευταία στοιχεία ερευνών παγκόσμιων εταιρειών, η διείσδυση του διαδικτύου στην Ελλάδα φθάνει στο 82% του πληθυσμού ηλικίας 13-70 ετών, και μάλιστα, το ποσοστό διείσδυσης στα αστικά κέντρα ανέρχεται στο 92%. Χρησιμοποιώντας λοιπόν το διαδίκτυο σωστά, αντικειμενικά και αμερόληπτα, τόσο η τυχαιότητα, όσο και η αντιπροσώπευση του δείγματος αυξάνονται δραματικά και τα δείγματα των ερευνών είναι υπερεπαρκή για την ασφαλή εξαγωγή συμπερασμάτων.

Για τους παραπάνω λόγους άνοιξε ο δρόμος για νέες τεχνικές, μία εκ των οποίων είναι και η μέθοδος που ακολουθήθηκε στη συγκεκριμένη έρευνα στο Δήμο Τρικκαίων, όπου συνδυάσθηκε η κινητή τηλεφωνία και το διαδίκτυο και συγκεκριμένα:

  • Η συλλογή των απαντήσεων της έρευνας έγινε με αποστολή SMS στα κινητά τηλέφωνα πολιτών του Δήμου Τρικκαίων, το οποίο τους παρέπεμπε σε κάποιο διαδικτυακό σύνδεσμο, όπου υπήρχε συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο στο οποίο μπορούσαν να απαντήσουν ανώνυμα και μόνο μία φορά. Βασική βέβαια προϋπόθεση συμμετοχής στην έρευνα ήταν οι χρήστες των κινητών τηλεφώνων να έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο.
  • Τα κινητά τηλέφωνα των πολιτών που προσκλήθηκαν να απαντήσουν στην έρευνα ήταν δημοσιευμένα στο διαδίκτυο, επιλέχθηκαν τυχαία, αντιπροσώπευαν όλες τις επαγγελματικές ομάδες του Δήμου Τρικκαίων και δεν πρόκειται να γίνει χρήση, αποθήκευση ή επεξεργασία προσωπικών δεδομένων.

2.Ταυτότητα της Έρευνας

Τύπος και Μέθοδος: Συλλογή απαντήσεων μέσω ερωτηματολογίου που απεστάλη με SMS στα κινητά τηλέφωνα πολιτών του Δήμου Τρικκαίων

Γεωγραφική Κάλυψη:ΔήμοςΤρικκαίων

Πληθυσμός: Επαγγελματικές ομάδες του Δήμου Τρικκαίων

Μέγεθος Δείγματος:316 άτομα

Χρονικό διάστημα: 15 – 18 Μαρτίου 2019

Μέθοδος Δειγματοληψίας:Στρωματοποιημένη τυχαία δειγματοληψία στο ΔήμοΤρικκαίων

Στατιστικό σφάλμα: Μέγιστο στατιστικό σφάλμα ±3% σε διάστημα εμπιστοσύνης 95%

3.Τα αποτελέσματα πρόθεσης ψήφου κατόπιν των απαντήσεων στην ερώτηση«Στις επόμενες δημοτικές εκλογές, εσείς ποιόν από τους παρακάτω μέχρι σήμερα υποψήφιους θα ψηφίσετε για Δήμαρχο Τρικκαίων;» είναι:

 

ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ    52,5%

ΚΡΕΜΜΥΔΑΣ ΚΩΣΤΑΣ                13,0%

ΚΑΪΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ                          9,8%

ΣΠΑΘΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ                        8,9%

ΜΗΤΣΙΟΥΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ              5,7%

Δεν έχω αποφασίσει                      9,2%

Λευκό – Άκυρο – Αποχή               0,9%

 

  1. Η πρόθεση ψήφου μετά την αναγωγή των λευκών, τωνάκυρων και της αποχής είναι:

 

ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ    53,0%

ΚΡΕΜΜΥΔΑΣ ΚΩΣΤΑΣ                13,1%

ΚΑΪΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ                          9,9%

ΣΠΑΘΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ                        8,9%

ΜΗΤΣΙΟΥΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ              5,8%

Δεν έχω αποφασίσει                      9,3%

 

5.Το πιο σημαντικό εύρημα της έρευνας για τις προσεχείς δημοτικές εκλογές στο Δήμο Τρικκαίων είναι ότι ο Δημήτρης Παπαστεργίου είναι το απόλυτο φαβορί και επανεκλέγεται Δήμαρχος Τρικκαίων.

«Επισημαίνεται ότι την περίοδο που διενεργήθηκε η δημοσκοπική έρευνα, ο Κώστας Κρεμμύδας, ο Γιώργος Καίκης και ο Γιώργος Σπαθής δεν είχαν ανακοινώσει αρχές και ονόματα υποψηφίων, ενώ ο Γιώργος Μητσιούλης δεν είχε ανακοινώσει επίσημα την κάθοδό του.»

Nίκος Καρδούλας